Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite Listeria hos småskala osteprodusenter

Samtidig må det mer enn prøvetaking til for å bekrefte disse funnene og redusere risikoen ytterligere, skriver Statens landbruksforvaltning (SLF).

- I kampen mot Listeria er det mer effektivt å overvåke produksjonsmiljøet enn å gjøre produktkontroller. Hyppige analyser av prøver fra lokaler og miljø er nødvendig, samtidig er dette dyrt og tidkrevende, sier forsker Bjørn Schirmer ved matforskningsinstituttet Nofima.

Han har deltatt i det nylig avsluttede prosjektet "Listeria i småskala osteproduksjon", som har vært ledet av Nofima.

Les også: Mer kumelk blir lokalprodusert ost

- Det er viktig å velge de riktige stedene for prøvetaking. Utstyr som er i kontakt med mykosten og nisjer som er ekstra utsatt, som sluk og fuktige sprekker bør prioriteres. I neste steg er det viktig å velge den metoden som gir størst mulighet for å finne Listeria, sier Schirmer.

Saltlaker, bakgrunnsflora, desinfeksjon og tørke kan være med på å ta knekken på Listeria, men bakterien er svært overlevelsesdyktig.

VANSKELIG Å BLI KVITT

Forholdene i modningsrom, med høy luftfuktighet og lav temperatur, gjør at Listeria kan overleve i nesten ubegrenset tid. Det er derfor veldig viktig å unngå at Listeria i det hele tatt kommer inn i lokalene. Dette gjøres mest effektivt gjennom soneinndeling. Videre er det viktig å holde lokalene så tørre som mulig.

Les også: Flere lokale geitemelkprodukter

Annonse

Desinfeksjon og tørke er to viktige stressfaktorer i matproduksjon, men Listeria er i stand til å overleve dem begge - om enn i redusert forekomst. De kan overleve i flere uker, for så å vokse opp igjen når de får tilgang til næring og det er høy luktfuktighet eller dårlig drenering. Næring kan være for eksempel melkesøl.

-Det er viktig å minimere tilgangen til næring, og å sørge for at vask- og desinfeksjonsrutiner gjennomføres regelmessig. Ta også prøver rett før produksjonsstart, fordi prøver tatt rett etter vask og desinfeksjon ikke nødvendigvis vil vise om det er Listeria til stede, sier Schirmer.

Les også: 10 år med gardsysteri

SALTLAKEN MÅ VÆRE METTET

Forskerne har gjort en rekke forsøk der de undersøkte både om saltlaker og mikrobiologiske floraer som finnes i osteproduksjonsmiljøet kan hemme veksten av Listeria. Det viser seg at Listeria kan overleve i saltlaker i mer enn et halvt år.

Les også: Slik blir du kvitt Listeria

Ved Listerioseutbruddet i 2007 ble det funnet store mengder Listeria i saltlaken. Forskjellige Listeria-stammer oppfører seg dessuten forskjell i saltlake, og de mest sykdomsfremkallende overlever best.

Det er viktig å sørge for at saltlaken er mettet, og det er viktig med god røring. Listeria kan overleve i laken i lang tid. Derfor bør man foreta prøvetagninger av saltlaken.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk