Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite Listeria hos småskala osteprodusenter

Beate Sloreby
Publisert: 18.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:01

Samtidig må det mer enn prøvetaking til for å bekrefte dissefunnene og redusere risikoen ytterligere, skriver Statens landbruksforvaltning (SLF).

- I kampen mot Listeria er det mer effektivt åovervåke produksjonsmiljøet enn å gjøre produktkontroller. Hyppigeanalyser av prøver fra lokaler og miljø er nødvendig, samtidig erdette dyrt og tidkrevende, sier forsker Bjørn Schirmer vedmatforskningsinstituttet Nofima.

Han har deltatt i det nylig avsluttede prosjektet"Listeria i småskala osteproduksjon", som har vært ledet avNofima.

Les også: Mer kumelk blir lokalprodusertost

- Det er viktig å velge de riktige stedene for prøvetaking.Utstyr som er i kontakt med mykosten og nisjer som er ekstrautsatt, som sluk og fuktige sprekker bør prioriteres. I neste steger det viktig å velge den metoden som gir størst mulighet for åfinne Listeria, sier Schirmer.

Saltlaker, bakgrunnsflora, desinfeksjon og tørke kanvære med på å ta knekken på Listeria, men bakterien er sværtoverlevelsesdyktig.

VANSKELIG Å BLI KVITT

Forholdene i modningsrom, med høy luftfuktighet og lavtemperatur, gjør at Listeria kan overleve i nestenubegrenset tid. Det er derfor veldig viktig å unngåat Listeria i det hele tatt kommer inn i lokalene. Dettegjøres mest effektivt gjennom soneinndeling. Videre er det viktig åholde lokalene så tørre som mulig.

Les også: Flere lokalegeitemelkprodukter

Desinfeksjon og tørke er to viktige stressfaktorer imatproduksjon, men Listeria er i stand til å overleve dembegge - om enn i redusert forekomst. De kan overleve i flere uker,for så å vokse opp igjen når de får tilgang til næring og det erhøy luktfuktighet eller dårlig drenering. Næring kan være foreksempel melkesøl.

-Det er viktig å minimere tilgangen til næring, og å sørge forat vask- og desinfeksjonsrutiner gjennomføres regelmessig. Ta ogsåprøver rett før produksjonsstart, fordi prøver tatt rett etter vaskog desinfeksjon ikke nødvendigvis vil vise om det erListeria til stede, sier Schirmer.

Les også: 10 år medgardsysteri

SALTLAKEN MÅ VÆRE METTET

Forskerne har gjort en rekke forsøk der de undersøkte både omsaltlaker og mikrobiologiske floraer som finnes iosteproduksjonsmiljøet kan hemme veksten av Listeria. Detviser seg at Listeria kan overleve i saltlaker i mer ennet halvt år.

Les også: Slik blir du kvittListeria

Ved Listerioseutbruddet i 2007 ble det funnet storemengder Listeria i saltlaken.Forskjellige Listeria-stammer oppfører seg dessuten forskjelli saltlake, og de mest sykdomsfremkallende overlever best.

Det er viktig å sørge for at saltlaken er mettet, og det erviktig med god røring. Listeria kan overleve i laken ilang tid. Derfor bør man foreta prøvetagninger av saltlaken.