Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk landbruksekspertise dør ut

Beate Sloreby
Publisert: 01.12.11 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:38

- Vi forventer at Regjeringens nye landbruksmeldingblir et krafttak for landbrukskompetansen i Norge.
- Hvis ikke blir vi nødt til å rekruttere eksperterpå norsk natur og landbruk fra utlandet i framtiden og bondensoverskudd vil gå ned på grunn av ueffektiv og lite tilpassetproduksjon, mener Bruun. Dette gjelder kompetanse på alle nivåer iden videregående skolen/ Naturbruk, universitetene ogforskningen.
Mangel på kompetanse påvirker om vi produserer nokmat av riktig kvalitet. Vi må allerede i dag hente eksperter frautlandet. I framtiden må landbruket produsere mer samtidig som mantilpasser seg endrete klimaforhold.
Bruun peker også på landbruketsomstillingsevne.
- Smørsaken er et hint om at evnen til omstilling ilandbruket ikke er god nok, sier Bruun.
Norsk landbruksproduksjon går ned. Det er dårligsti Norden og blant de dårligste i verden. Overproduksjon er ikkelenger en utfordring. Bruun mener utfordringen er å la de flinkebøndene utvikle bedriften sin og produsere mer, og bedre mat. Detvil gi bedre lønnsomhet i næringen, tryggere finansiering og et merrobust landbruk. Det er på tide å vektlegge næringsaspektet avlandbruket tyngre enn før.
Overordnet må den nye landbruksmeldingen gi svar påde store utfordringene norsk landbruk står overfor. Bruun peker pådårlig lønnsomhet, utrygg finansiering og manglende rekruttering.Både produksjonsmål og bosettingsmål er under press. Her trengsåpenbart nye grep for å lykkes.

- Vi forventer at Regjeringens nye landbruksmelding blir etkrafttak for landbrukskompetansen i Norge, uttaler leder Finn RoarBruun i Naturviterne.

Dette gjelder kompetanse på alle nivåer i den videregåendeskolen/Naturbruk, universitetene og forskningen.

- Hvis ikke blir vi nødt til å rekruttere eksperter pånorsk natur og landbruk fra utlandet i framtiden og bondensoverskudd vil gå ned på grunn av ueffektiv og lite tilpassetproduksjon, mener Bruun.

Les også: For få tar høyere utdanning ilandbruket

Les også: Vil ha flere til grønn utdanning

Les også: Rekrutterer til grønne fag påFacebook

TRENGER KOMPETANSE

Mangel på kompetanse påvirker om vi produserer nok mat av riktigkvalitet. Vi må allerede i dag hente eksperter fra utlandet. Iframtiden må landbruket produsere mer samtidig som man tilpasserseg endrete klimaforhold.

Bruun peker også på landbrukets omstillingsevne.

- Smørsaken er et hint om at evnen til omstilling i landbruketikke er god nok, sier Bruun.

Norsk landbruksproduksjon går ned. Det er dårligst iNorden og blant de dårligste i verden. Overproduksjon er ikkelenger en utfordring.

Les også: Melkebønder er usikre påframtida

Les også: Frykter melkemangel om to-tre år

VEKTLEGGE NÆRINGSASPEKTET

Bruun mener utfordringen er å la de flinke bøndene utviklebedriften sin og produsere mer, og bedre mat. Det vil gi bedrelønnsomhet i næringen, tryggere finansiering og et mer robustlandbruk. Det er på tide å vektlegge næringsaspektet avlandbruket tyngre enn før.

Les også: Trainee-programmet for ungeFinnmarks-bønder er i gang

Overordnet må den nye landbruksmeldingen gi svar på de storeutfordringene norsk landbruk står overfor. Bruun peker på dårliglønnsomhet, utrygg finansiering og manglende rekruttering. Bådeproduksjonsmål og bosettingsmål er under press. Her trengs åpenbartnye grep for å lykkes.