Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk landbruksekspertise dør ut

- Vi forventer at Regjeringens nye landbruksmelding blir et krafttak for landbrukskompetansen i Norge.
- Hvis ikke blir vi nødt til å rekruttere eksperter på norsk natur og landbruk fra utlandet i framtiden og bondens overskudd vil gå ned på grunn av ueffektiv og lite tilpasset produksjon, mener Bruun. Dette gjelder kompetanse på alle nivåer i den videregående skolen/ Naturbruk, universitetene og forskningen.
Mangel på kompetanse påvirker om vi produserer nok mat av riktig kvalitet. Vi må allerede i dag hente eksperter fra utlandet. I framtiden må landbruket produsere mer samtidig som man tilpasser seg endrete klimaforhold.
Bruun peker også på landbrukets omstillingsevne.
- Smørsaken er et hint om at evnen til omstilling i landbruket ikke er god nok, sier Bruun.
Norsk landbruksproduksjon går ned. Det er dårligst i Norden og blant de dårligste i verden. Overproduksjon er ikke lenger en utfordring. Bruun mener utfordringen er å la de flinke bøndene utvikle bedriften sin og produsere mer, og bedre mat. Det vil gi bedre lønnsomhet i næringen, tryggere finansiering og et mer robust landbruk. Det er på tide å vektlegge næringsaspektet av landbruket tyngre enn før.
Overordnet må den nye landbruksmeldingen gi svar på de store utfordringene norsk landbruk står overfor. Bruun peker på dårlig lønnsomhet, utrygg finansiering og manglende rekruttering. Både produksjonsmål og bosettingsmål er under press. Her trengs åpenbart nye grep for å lykkes.

- Vi forventer at Regjeringens nye landbruksmelding blir et krafttak for landbrukskompetansen i Norge, uttaler leder Finn Roar Bruun i Naturviterne.

Dette gjelder kompetanse på alle nivåer i den videregående skolen/Naturbruk, universitetene og forskningen.

- Hvis ikke blir vi nødt til å rekruttere eksperter på norsk natur og landbruk fra utlandet i framtiden og bondens overskudd vil gå ned på grunn av ueffektiv og lite tilpasset produksjon, mener Bruun.

Les også: For få tar høyere utdanning i landbruket

Les også: Vil ha flere til grønn utdanning

Les også: Rekrutterer til grønne fag på Facebook

TRENGER KOMPETANSE

Mangel på kompetanse påvirker om vi produserer nok mat av riktig kvalitet. Vi må allerede i dag hente eksperter fra utlandet. I framtiden må landbruket produsere mer samtidig som man tilpasser seg endrete klimaforhold.

Bruun peker også på landbrukets omstillingsevne.

Annonse

- Smørsaken er et hint om at evnen til omstilling i landbruket ikke er god nok, sier Bruun.

Norsk landbruksproduksjon går ned. Det er dårligst i Norden og blant de dårligste i verden. Overproduksjon er ikke lenger en utfordring.

Les også: Melkebønder er usikre på framtida

Les også: Frykter melkemangel om to-tre år

VEKTLEGGE NÆRINGSASPEKTET

Bruun mener utfordringen er å la de flinke bøndene utvikle bedriften sin og produsere mer, og bedre mat. Det vil gi bedre lønnsomhet i næringen, tryggere finansiering og et mer robust landbruk. Det er på tide å vektlegge næringsaspektet av landbruket tyngre enn før.

Les også: Trainee-programmet for unge Finnmarks-bønder er i gang

Overordnet må den nye landbruksmeldingen gi svar på de store utfordringene norsk landbruk står overfor. Bruun peker på dårlig lønnsomhet, utrygg finansiering og manglende rekruttering. Både produksjonsmål og bosettingsmål er under press. Her trengs åpenbart nye grep for å lykkes.

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk