Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk melkeproduksjon mindre effektiv enn den finske

Det kommer frem i en studie som er basert på regnskapsdata fra de to landene for perioden 1991 til 2008.

LIBERALISERING GA FLEKSIBILITET

NILF skriver på sine nettsider at resultatene viser at den sterke liberaliseringen som har funnet sted i Finland etter at landet ble medlem i EU, har gitt gårdbrukerne større fleksibilitet til å tilpasse produksjonen.

Det har ført til at både produktivitet og lønnsomhet i den finske melkeproduksjonen har utviklet seg i positiv retning sammenlignet med utviklingen i Norge.

Les også: Gullordning for finske melkebønder i EU

Annonse

KONKURRANSE I JORDBRUKET

Studien er en del av det strategiske programmet Produktivitet og konkurranseevne i jordbruket (PROCOM), hvor Norsk institutte for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har vært sentrale i gjennomføringen av programmet i samarbeid med et søsterinstitutt i Finland.

PROCOM har hatt som hovedmål å øke forståelsen av og kunnskapen om viktige faktorer som bidrar til bedre konkurranseevne i matsektoren. Det er lagt særlig vekt på produktivitet og institusjonelle forhold.

Les også: Melkebønder underrapporterer jurbetennelse

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk