Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk melkeproduksjon mindre effektiv enn den finske

Sesselja
Publisert: 07.03.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 16:56

Det kommer frem i en studie som er basert på regnskapsdata frade to landene for perioden 1991 til 2008.

LIBERALISERING GA FLEKSIBILITET

NILF skriver på sine nettsider at resultateneviser at den sterke liberaliseringen som har funnet sted i Finlandetter at landet ble medlem i EU, har gitt gårdbrukerne størrefleksibilitet til å tilpasse produksjonen.

Det har ført til at både produktivitet og lønnsomhet i denfinske melkeproduksjonen har utviklet seg i positiv retningsammenlignet med utviklingen i Norge.

Les også: Gullordning for finskemelkebønder i EU

KONKURRANSE I JORDBRUKET

Studien er en del av det strategiske programmet Produktivitet ogkonkurranseevne i jordbruket (PROCOM), hvor Norsk institutte forlandbruksøkonomisk forskning (NILF) har vært sentrale igjennomføringen av programmet i samarbeid med et søsterinstitutt iFinland.

PROCOM har hatt som hovedmål å øke forståelsen av og kunnskapenom viktige faktorer som bidrar til bedre konkurranseevne imatsektoren. Det er lagt særlig vekt på produktivitet oginstitusjonelle forhold.

Les også: Melkebønderunderrapporterer jurbetennelse