Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk Rødt Fe til Russland og Kina

Dag Idar Jøsang
Publisert: 26.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:00

Med 1,125 millioner kroner fra Innovasjon Norge i ryggen skalGeno Global erobre de voksende markedene i Russland og Kina med sædfra Norsk Rødt Fe. Geno Global selger sæd fra Norsk Rødt Fe (NRF),både frosset og ved bruk av SpermVital-teknologi.

- Geno har stor kompetanse innenfor avl og bioteknologi og har allerede markert seg i det internasjonale markedet.Eksporten av norske storfegener gjennom NRF-avlen øker hvert år ogbidrar til å fremme utviklingsarbeid, noe som igjen vil tjenenorske bønder, sier landbruks- og matminister Pars Peder Brekk (Sp)på landbruksdepartementet sine nettsider.

Les også: Geno delte ut avlsdiplomer

I Kina har Geno Global samarbeidet med flere kunnskapsmiljøer ogbeslutningstakere siden 2009 for å få tilgang til det enormekinesiske markedet. Kina er det største markedet i verden med sine10 millioner melkekyr. Planen er at prosjektet til Geno Global skalvære ferdig i løpet av fjerde kvartal i år.

Les også: Jan Ole Mellby ny leder i Geno

Det russiske markedet, med 9 millioner melkekyr, er ikke så myemindre enn det kinesiske. Her kartlegges nå markedsmulighetene i etsamarbeid med Viking Genetics. Utfordringen er at det russiskemarkedet er svært komplisert, og man jobber nå med å skaffe segoversikt over kritiske handelstekniske forhold.

Geno Global AS har fått distriktsrettabedriftsutviklingstilskudd på 550 000 kroner tilmarkedsutvikling i Kina og 575 000 kroner til samme formål iRussland. Tildelingen er i tråd med intensjonene i RegionaltUtviklingsprogram i Hedmark.

Les også: Geno krever økt lønnsomhet innen melk- ogstorfekjøttproduksjonen

-Dette prosjektet bidrar ikke bare til økt omsetning avnorske storfegener i internasjonale markeder, det bidrar samtidigher hjemme til å utvikle bioteknologimiljøet i Hamarregionen. Noesom igjen vil komme norske bønder til gode, sier landbruks- ogmatminister Lars Peder Brekk.

Les også: Geno tilbyr kjønnsseparert sæd av kjøttfe