Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norskog ønsker mer bruk av skogen langs kysten

Det er opplyser NORSKOG som i dag har oversendt et brev til Landbruks- og Matdepartementet som omhandler dette. Norskog har en rekke argumenter for syn.

- Min erfaring er at det er langt mer komplisert å stille kapital for å anlegge brygge for transport av utstyr og tømmer enn det som er tilfellet for å lage vei og velteplasser i næringen i innlandet, sier Gaute Nøkleholm, som er næringspolitisk sjef i NORSKOG.
- Det er store tømmerressurser som står langs kysten og som vanskelig kan transporteres langs vei til industri. Det er gjerne for dårlige, svingete og bratte veier for en effektiv transport, og det gjør at mange skogområder ikke hogges, sier han.
- Ulike ordninger for å finansiere tiltak for tømmertransport må være de samme i kystområdene som i innlandet, mener Nøkleholm. Han legger til at det vesentlige er hvor mye tømmer som utløses av investeringen, ikke om transporten går på kjøl eller hjul.
- Tømmer som er lastet på båt har en betydelig rekkevidde, fordi kostnadene tillater lengre transport. Det gjør at man har tilgang til et større marked og sikrer avsetning til priser som skogeier finner gode, sier Nøkleholm.
- Nye markedskanaler er viktig i tider da usikkerheten er stor i forhold til fremtidens skogindustri. Hvis vi skal sikre sagbrukene nok tømmer må vi også få solgt den delen av tømmerstokken som sagbruket ikke vil ha. Ellers ryker totaløkonomien i den enkelte driften, og dermed forblir tømmeret på rot i skogen. Ingen er tjent med en slik situasjon, og derfor søker vi mot et større marked.
- Hvis man skal transportere langt må man bruke båt for å forsvare transportutgiftene, og slik sett har kystskogbruket et svært godt utgangspunkt, mener han.
- Derfor bør det nå legges til rette for å få satt skogen langs kysten i arbeid. Det er ikke bare en mulighet vi har for fornybar høsting, men en plikt som oljenasjon, mener Nøkleholm

- Min erfaring er at det er langt mer komplisert å stille kapital for å anlegge brygge for transport av utstyr og tømmer enn det som er tilfellet for å lage vei og velteplasser i næringen i innlandet, sier Gaute Nøkleholm, som er næringspolitisk sjef i Norskog.

LIKT FOR LAND OG VANN

Det er store tømmerressurser som står langs kysten og som vanskelig kan transporteres langs vei til industri. Det er gjerne for dårlige, svingete og bratte veier for en effektiv transport, og det gjør at mange skogområder ikke hogges.

- Ulike ordninger for å finansiere tiltak for tømmertransport må være de samme i kystområdene som i innlandet, mener Nøkleholm.

Han legger til at det vesentlige er hvor mye tømmer som utløses av investeringen, ikke om transporten går på kjøl eller hjul. Tømmer som er lastet på båt har en betydelig rekkevidde, fordi kostnadene tillater lengre transport. Det gjør at man har tilgang til et større marked og sikrer avsetning til priser som skogeier finner gode.

Les også: Sterk økning av død ved

Les også: Flere skoger til salgs

Annonse

NÅR ET STØRRE MARKED

Nye markedskanaler er viktig i tider da usikkerheten er stor i forhold til fremtidens skogindustri.

- Hvis vi skal sikre sagbrukene nok tømmer må vi også få solgt den delen av tømmerstokken som sagbruket ikke vil ha. Ellers ryker totaløkonomien i den enkelte driften, og dermed forblir tømmeret på rot i skogen. Ingen er tjent med en slik situasjon, og derfor søker vi mot et større marked, ytdyper han.

Hvis man skal transportere langt må man bruke båt for å forsvare transportutgiftene, og slik sett har kystskogbruket et svært godt utgangspunkt. Derfor bør det nå legges til rette for å få satt skogen langs kysten i arbeid. Det er ikke bare en mulighet vi har for fornybar høsting, men en plikt som oljenasjon, mener Nøkleholm.

Les også: Store uttak av tømmer i skogeiersamvirket

Les også: Rekordhøy aktivitet i skogen

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk