Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Orkel skal produsere CNH-presser

Helle Cecilie Berger
Publisert: 09.03.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:18

CNH er et av verdens største konsern innen produksjon ogdistribusjon av New Holland og Case IH traktorer, skurtreskere ogredskaper. I en pressemelding karakteriserer daglig leder JarlGjønnes i Orkel AS samarbeidet som en unik mulighet til å sikreOrkel-konsernet en videre positiv utvikling i det norske og i detinternasjonale markedet.

CNHs distribusjonsnett omfatter rundt 11 300 forhandlere iover 170 land.

FORVENTER VEKST I BREDPLASTLØSNING

CNH kjøper Orkels teknologi på rundballepresser. Eierskap ogdrift i Orkelselskapene forblir uendret, med familien Gjønnes somaksjonær.

Orkel skal fortsatt produsere Orkel presser til egendistribusjon. Samtidig skal Orkel også produsere presser forCNH.

Orkels patenterte bredplastløsning forventes å få et betydeligløft inn i verdensmarkedet gjennom CNH.

Les også: UK: Åpner senter forpresisjonsjordbruk

Orkel AS blir også CNHss utviklingspartner for avansertefastkammerpresser.

- Orkel oppfatter dette som en sterk tillitserklæring tilselskapet og dets ansatte som med dette må utvide sin kapasitetbetydelig, sier Gjønnes

INNTAR NYE MARKEDER

Samarbeidet med CNH gir også Orkel en økt mulighet tilekspansjon innen kompaktormarkedet.

Orkel Compaction AS, som produserer kompaktorene, har hatt enbetydelig ekspansjon både innen landbruksmarkedet og iavfallsmarkedet de to siste årene. Produktet forventes å få etekstra løft i samarbeidet med CNH.

Les også: Syngenta med app for riktige beregningerved sprøyting