Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Planlegger sauehotell i Vegårdshei kommune

Beate Sloreby
Publisert: 16.03.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 16:56

Vegårshei kommune arrangerer i samarbeid med Fylkesmannenlandbruksmøte på Færsnes 29. mars. «Prosjekt Sauehotell» er enidé som vil bli lansert under dette landbruksmøte.

- Her skal vi blant annet presentere noe spennende som heter«Prosjekt Sauehotell», forteller ordfører Kjetil Torp til Tvedestrandsposten.

HINDRE FRAFALL OG GJENGROING

- Vi håper det kan være svaret på to store utfordringer: Bådenedgangen i antall aktive sauebønder, og et stadig økende problemmed gjengroing av kulturlandskapet, disse to forholdene hengernaturlig nok sammen, sier ordføreren.

Ideen med sauehotell har vokst fram etter at både sauetall ogantall sauebønder reduseres hvert år. For eksempel iLofoten/Vesterålen er det bygd tre nye sauefjøs de siste årene, ogkravet til lønnsomhet er skjerpet fra myndighetenes side. Dersomflere bruk går sammen om å bygge et rasjonelt sauefjøs kan detligge nye muligheter for sauehold med framtid, skriverTvedestrandsposten.

Les også: Analyserer risiko ogsårbarhet hos sau

HØYT SMITTEPRESS

- Det er helt supert at de tar slike initiativ for å bevareproduksjon av sau der det er synkende antall sau. Både for å bevaremiljø, kultur, landskapet på stedet og ikke minst matproduksjon,kommenterer veterinær Marit Johanne Apeland i Gjesdal.

På oppfordring fra Norsk Landbruk gir hun følgende råd.

- Utfordringen er at det blir et stort smittepress, så alleinvolverte jobber etter felles plan og med like rutiner for å unngåsjukdomsproblem hos sau og lam. Man må forvalte både innendørsmiljø og utendørs beitene på en fornuftig måte, sier Apeland.

Les også: Mistanke om resistenteparasitter hos sau

- Man må ha en lur plan for hvordan man håndterer smitte. Detoppstår raskt så man må en plan på forhånd. Man må håndteredette før det dukker opp og legge strategier for å håndtere smitteuten stor bruk av medisiner på grunn av stor fare forresistensutvikling hos bakterier og parasitter, poengterer hun.