Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Planlegger sauehotell i Vegårdshei kommune

Vegårshei kommune arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen landbruksmøte på Færsnes 29. mars. «Prosjekt Sauehotell» er en idé som vil bli lansert under dette landbruksmøte.

- Her skal vi blant annet presentere noe spennende som heter «Prosjekt Sauehotell», forteller ordfører Kjetil Torp til Tvedestrandsposten.

HINDRE FRAFALL OG GJENGROING

- Vi håper det kan være svaret på to store utfordringer: Både nedgangen i antall aktive sauebønder, og et stadig økende problem med gjengroing av kulturlandskapet, disse to forholdene henger naturlig nok sammen, sier ordføreren.

Ideen med sauehotell har vokst fram etter at både sauetall og antall sauebønder reduseres hvert år. For eksempel i Lofoten/Vesterålen er det bygd tre nye sauefjøs de siste årene, og kravet til lønnsomhet er skjerpet fra myndighetenes side. Dersom flere bruk går sammen om å bygge et rasjonelt sauefjøs kan det ligge nye muligheter for sauehold med framtid, skriver Tvedestrandsposten.

Les også: Analyserer risiko og sårbarhet hos sau

Annonse

HØYT SMITTEPRESS

- Det er helt supert at de tar slike initiativ for å bevare produksjon av sau der det er synkende antall sau. Både for å bevare miljø, kultur, landskapet på stedet og ikke minst matproduksjon, kommenterer veterinær Marit Johanne Apeland i Gjesdal.

På oppfordring fra Norsk Landbruk gir hun følgende råd.

- Utfordringen er at det blir et stort smittepress, så alle involverte jobber etter felles plan og med like rutiner for å unngå sjukdomsproblem hos sau og lam. Man må forvalte både innendørs miljø og utendørs beitene på en fornuftig måte, sier Apeland.

Les også: Mistanke om resistente parasitter hos sau

- Man må ha en lur plan for hvordan man håndterer smitte. Det oppstår raskt så man må en plan på forhånd. Man må håndtere dette før det dukker opp og legge strategier for å håndtere smitte uten stor bruk av medisiner på grunn av stor fare for resistensutvikling hos bakterier og parasitter, poengterer hun.

Neste artikkel

Elendige priser – bruker sauekjøtt til hundemat