Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skogeierne går glipp av skattefordeler

- Skogfondet bør krympe fordi skogeierne bør benytte denne skattegunstige ordningen i større grad, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. SKATTEMESSIG FORDEL

Skogeierne satte i gjennomsnitt av 12 prosent av sine brutto salgsinntekter på skogfondskontoen sin, viser statistikk. Disse midlene kan med betydelig skattemessig fordel benyttes til å finansiere tiltak som planting, ungskogpleie og andre kulturtiltak i skogbruket.

- Les også: Vi plantet mindre skog i fjor

- Slike tiltak bidrar til å øke tilveksten i skogen og dermed også skogens verdi. Skogeierne bør benytte disse midlene for å fremme tilveksten i skogen i stedet for å la dem stå. De gir ingen renteavkastning for den enkelte skogeier, påpeker Brekk. BEDRE LANGSIKTIG LØNNSOMHET I SKOGEN

Alle skogeiere er forpliktet til å avsette en andel av sin tømmeromsetning på en egen konto administrert av myndighetene. Satsen er valgfri på mellom 4 og 40 prosent. Pengene kan benyttes til å finansiere tiltak som bidrar til å bedre langsiktig lønnsomhet i skogen, både skogkultur og investeringer i infrastruktur. Ordningen er skattemessig gunstig for skogeier. Det er også mulig å lønne egen kulturinnsats i skogen etter disse betingelsene.

Annonse

- Les også: Stadig flere skogsbilveier

Du kan lese mer om investering av midler fra skogfond i neste utgave av Norsk Landbruk, nummer 11.

- Les mer om skogfond hos Statens landbruksforvaltning

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk