Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skogeierne går glipp av skattefordeler

Helle Cecilie Berger
Publisert: 27.05.11 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 18:17

- Skogfondet bør krympe fordi skogeierne bør benytte denneskattegunstige ordningen i større grad, sier landbruks- ogmatminister Lars Peder Brekk.

SKATTEMESSIG FORDEL

Skogeierne satte i gjennomsnitt av 12 prosent av sine bruttosalgsinntekter på skogfondskontoen sin, viser statistikk. Dissemidlene kan med betydelig skattemessig fordel benyttes til åfinansiere tiltak som planting, ungskogpleie og andre kulturtiltaki skogbruket.

- Les også: Vi plantet mindre skog i fjor

- Slike tiltak bidrar til å øke tilveksten i skogen og dermedogså skogens verdi. Skogeierne bør benytte disse midlene for åfremme tilveksten i skogen i stedet for å la dem stå. De gir ingenrenteavkastning for den enkelte skogeier, påpeker Brekk.

BEDRE LANGSIKTIG LØNNSOMHET ISKOGEN

Alle skogeiere er forpliktet til å avsette en andel av sintømmeromsetning på en egen konto administrert av myndighetene.Satsen er valgfri på mellom 4 og 40 prosent. Pengene kanbenyttes til å finansiere tiltak som bidrar til å bedre langsiktiglønnsomhet i skogen, både skogkultur og investeringer iinfrastruktur. Ordningen er skattemessig gunstig for skogeier. Deter også mulig å lønne egen kulturinnsats i skogen etter dissebetingelsene.

- Les også: Stadig flere skogsbilveier

Du kan lese mer om investering av midler fra skogfond i nesteutgave av Norsk Landbruk, nummer 11.

- Les mer om skogfond hos Statenslandbruksforvaltning