Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor etterspurnad etter norsk frukt og bær

Beate Sloreby
Publisert: 16.03.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 16:57

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl har hatt møte medrepresentantar for Bioforsk Vest Ullensvang for samtaler kringframtida for norsk frukt- og grøntproduksjon.

Les også: Bringebær kan bli nyveksthuskultur

- Vi har ei felles forståing av at forbruket aukar, og at mestmulig av aukinga skal vere frukt og bær produsert i Noreg, seierstatssekretær Harald Oskar Buttedahl. Frukt og grønsaker er sunneprodukt som alle ønskjer.

Les også: Mer investeringsstøtte til økologiskfruktproduksjon

Bioforsk spelte inn kva slags kunnskap som må utviklastfor å oppnå størst mulig avling av best mulig kvalitet over en langsesong. Bioforsk meiner det er naudsynt å utvikle sortsmaterialeenda betre tilpassa norske klimaforhold. Gamle og nya sortar måprøvast ut i tilstrekkelig omfang.

Les også: Ny innpakning gir lengre levetid for bærog frukt

- Vi må utvikle og prøve sorter for norske klimaforhold, men såmå vi òg lære meir om korleis vi skal behandla detteplantematerialet, seiar avdelingsleiar Mekjell Meland ved BioforskVest Ullensvang.

Les også: Lite plantevernrester inorskprodusert mat

Det er vidare behov for auka kunnskap om prosessar etterhausting. Bioforsk legger vekt på kunnskap om lagringsfysiologi,for å kunne utvida sesongen når norsk frukt og bær kan seljast. Detligg eit betydeleg potensiale for å utvikle nye og betre produkt isamarbeid med næringsmiddelindustrien.