Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trainee-programmet for unge Finnmarks-bønder er i gang

- Vi håper ei slik ordning kan bidra til økt rekruttering og generasjonsskifte i næringen, sier leder i Finnmark Bondelag Fred Johnsen.

Han og sønnen Frans Alfred er med i prosjektet sammen med fire andre gårder i Finnmark.

Les også: Blir trainee på egen gård

NETTBASERT UTDANNING

Prosjektet er grundig utredet, og de unge bøndene får et godt tilpasset og allsidig studieløp.

Tana videregående skole står for nettbasert agronomutdanning over tre år.

Parallelt tilbyr Innovasjon Norge opplæring i bedriftsledelse, entreprenørskap og innovasjon sammen med mentor.

Annonse

I tillegg til praksis på egen gård, skal kandidatene ut og hospitere på andre bruk for å hente ny kunnskap hjem.

- Deltakerne får støtte til både agronomutdanning, entreprenørskapsopplæring og studieturer. I tillegg betaler Innovasjon Norge deler av lønna i inntil fem måneder når deltakerne jobber på sin egen gård, forteller Åse Vøllestad hos Fylkesmannen i Finnmark.

STUDIETURER GIR NY KUNNSKAP

-Her handler det ikke bare om å jobbe som trainee, men om å være med på å utvikle gården og dermed øke motivasjonen for generasjonsskifte når den tid kommer. Obligatoriske studieturer til inn- og utland og nettverksbygging er klare krav som Innovasjon Norge stiller. Slike turer vil tilføre både traineer og fylkets landbruk ny og nødvendig kunnskap, sier Stein Mathisen, direktør hos Innovasjon Norge i Finnmark.

Les også: 227 gårdbrukere solgte melkekvoten i fjor

Les også: Bruker mindre tid i fjøset

Neste artikkel

Flere leser Norsk Landbruk