Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åtte geitebønder solgte melkekvota

Alt som ble solgt til staten, tas ut av markedet.

68 tonn geitemelk tas ut av markedet ved inngangen til det nye året. Foto: Camilla Mellemstrand.

Norske geitebønder solgte totalt 340 tonn melkekvote, hovrav rundt 68 tonn ble solgt til staten og resten ble solgt privat.

Det ble solgt geitemelkkvoter i Oppland, Telemark, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms, og alle produsentene som solgte ligger innenfor dagens satsingsområde for geitemelk.

Kvotene som er solgt til staten blir tatt ut av markedet ved inngangen til nytt kvoteår.

Oppkjøpsordning

I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt at det skulle etableres en oppkjøpsordning for geitemelkkvoter.

Annonse

Ordningen innebærer at kvoteprisen ble økt fra 2,50 kroner til tolv kroner literen for den delen av grunnkvoten som blir solgt til staten. For produsenter som ligger utenfor dagens satsingsområde for geitemelk, ble prisen økt til 15 kroner literen.

Neste artikkel

Trangt nåløye for seminbukker