Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale: Bør vi stoppe investeringene til melkefjøs også?

Landbruksministeren forsvarer fortsatt støtte til sauefjøs

Sammenlikner melk og sau: Heller ikke i melkeproduksjonen er det rom for vekst. Betyr det at vi bør sette på bremsene her også? spør landbruksminister Jon Georg Dale.

Mange har tatt til orde for at det ikke bør gis investeringsstøtte til sauefjøs i en tid med overproduksjon, men Jon Georg Dale er ikke interessert i å sette en stopper for investeringsstøtten.

INNOVASJON NORGE BESTEMMER

Han understreker at det er opp til de regionale fylkeskontorene til Innovasjon Norge og bestemme hva som skal prioriteres, og at disse kontorene er i sin fylle rett til å nedprioritere nyetableringer eller kapasitetsøkning i saueholdet hvis de mener det er best.

SAMMENLIKNER SAU OG MELK

Dale mener også det er naturlig å sammenlikne støtte til saueproduksjon med støtte til melkeproduksjon.

– Det er ikke unaturlig å sammenlikne støtten som blir gitt til sau med støtten til en annen produksjon hvor det heller ikke finnes rom for økt produksjon, nemlig melkeproduksjon, sier landbruksministeren.

Han viser til at nærmere 80 prosent av støtten til investeringer i tradisjonelt landbruk gikk til investeringer innen melk- og storfeproduksjon.

84 prosent av alle investeringene Innovasjon Norge ga støtte til innen melkeproduksjon i 2016 førte til produksjonsøkning. Dette ga en produksjon på 3890 årskyr. For 2015 ga støtten en endring på 3734 årskyr.

Annonse

– Skal vi fra statens side sette på bremsene her også? spør Dale.

Han mener likheten mellom disse to produksjonene når det gjelder markedspotensial tilsier likebehandling, og at staten, hvis de skal følge kritikernes resonnement, må slutte å gi investeringstilskudd også i melkeproduksjonen.

– Konsekvensen blir trolig at investeringene stopper opp i mange distrikt, sier Dale.

FRYKTER DISTRIKTENE UTKONKURRERES

Landbruksministeren understreker at staten går inn med investeringstilskudd til ulike typer landbruksproduksjon for å bidra til å utvikle og modernisere driftsapparatet, og at nye krav til dyrevelferd også er en viktig årsak til at det er nødvendig å modernisere produksjonsapparatet i alle typer produksjoner.

– Skal vi ha et landbruk i framtida trenger vi at det blir investert på norske gårdsbruk. Dersom investeringstilskuddene innen saueproduksjon stopper opp frykter jeg særlig sementering av sauenæringa i de klassiske distrikstfylka på Vestlandet og i Nord-Norge, og mindre modernisering av driftsapparat i disse områdene enn i mer sentrale strøk.

Neste artikkel