Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale vil ha øko-innspill

Regjeringen skal lage en ny strategi for økologisk jordbruk.

Hva skal til for å videreutvikle økologisk jordbruk? Landbruks- og matministeren ber om innspill. Arkivfoto: Guro Sveberg

Den nye øko-strategien skal bidra til å videreutvikle økologisk produksjon og forbruk, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

Nå ber departementet aktører innen økologisk jordbruk komme med innspill til den nye strategien, som skal utarbeides i samarbeid med relevante aktører.

Arbeidsgruppa består av Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos- Økologisk Norge og en bredt sammensatt referansegruppe med aktører fra hele verdikjeden. Landbruksdirektoratet fungerer som sekretariat for arbeidet.

Spørsmålene som ønskes svar på er:

Annonse

1. Hva er de tre største utfordringene for økologisk produksjon og forbruk?

og:

2. Hvilke faktorer er de tre viktigste for utvikling av økologisk produksjon og forbruk?

Her kan du lese mer om hvordan du sender inn ditt innspill.

Neste artikkel

Ønsker mer økomelk, men på rett sted