Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale vil ha øko-innspill

Regjeringen skal lage en ny strategi for økologisk jordbruk.

Hva skal til for å videreutvikle økologisk jordbruk? Landbruks- og matministeren ber om innspill. Arkivfoto: Guro Sveberg

Den nye øko-strategien skal bidra til å videreutvikle økologisk produksjon og forbruk, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

Nå ber departementet aktører innen økologisk jordbruk komme med innspill til den nye strategien, som skal utarbeides i samarbeid med relevante aktører.

Arbeidsgruppa består av Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos- Økologisk Norge og en bredt sammensatt referansegruppe med aktører fra hele verdikjeden. Landbruksdirektoratet fungerer som sekretariat for arbeidet.

Spørsmålene som ønskes svar på er:

Annonse

1. Hva er de tre største utfordringene for økologisk produksjon og forbruk?

og:

2. Hvilke faktorer er de tre viktigste for utvikling av økologisk produksjon og forbruk?

Her kan du lese mer om hvordan du sender inn ditt innspill.

Neste artikkel

Øko-bønder kan bruke konvensjonelt fôr