Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Derfor vil ikke landbruksministeren endre kvalitetstilskuddet på lam

O+ er et minimum av hva man kan forvente, mener landbruksministeren.

FOR LETTE: Mange villsauslakt er ikke store og kjøttsatte nok til at de oppnår kvalitetstilskudd etter at reglene for kvalitetstilskudd ble endret i vår.

I går meldte Nationen at villsauprodusenter over hele landet frykter for økonomien i villsauproduksjon etter at vekt og kjøttmengde blir prioritert i enda større grad enn før.

TAPER PENGER

Mens sauebønder tidligere fikk 500 kroner i kvalitetstilskudd for dyr som var klassifisert fra klasse O og oppover, er grensen nå flyttet til 0+.

– Et gjennomsnittlig villsaulam veier 10,2 kilo. Det er for lite til at de kommer inn i klasse O+. Dermed mister vi de 500 kronene vi tidligere fikk for villsaulammene, og ender opp med litt over hundrelappen for et førsteklasses naturprodukt, sier villsauentusiast Sigmund Roksvåg til Nationen.

MÅ SES I SAMMENHENG

Det er lite trolig at villsauprodusentenes varsko blir tatt til følge av landbruksminister Jon Georg Dale. På skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) forsvarer han endringen.

– Endringen må ses i sammenheng med den store økningen i tilskudd som har kommet villsauprodusentene til gode under denne regjeringen. Blant annet er tilskuddene til utmarksbeite økt vesentlig for å legge til rette for bedre bruk av våre store utmarksressurser. Tilskudd til villsau har økt mest, særlig ved at villsau nå får husdyrtilskudd og avløsertilskudd på linje med vanlig sau. Det ga, fra utbetaling i 2015, stor økning i tilskudd for villsauprodusentene, skriver Dale.

TILPASNING TIL WTO

Annonse

Han utdyper videre at kvalitetstilskuddet skal bidra til økt produksjon av kjøtt med god kvalitet, men at WTO-regelverket setter en grense for hvor mange slakt som kan få dette tilskuddet.

– Hensikten med å øke fra O TIL O+ er derfor å tilpasset tilskuddet til WTO-reglene samtidig som vi stimulerer til god kvalitet, sier Dale. Han vedgår at rundt en tredel av villsauslaktene med nåværende klassefordeling vil miste kvalitetstilskuddet, men påpeker at over halvparten av slakta fremdeles vil få tilskudd. 15 prosent aldri har fått det.

TO AV TRE FÅR

Landbruksministeren sier at to av tre saueslakt i Norge får kvalitetstilskudd.

– Det er dermed bare den tredjedelen med lavest klassifisering som ikke oppnår dette ekstra tilskuddet for høy kvalitet. Dersom et kvalitetstilskudd skal ha noe for seg, mener jeg en slik selektering på kvalitet er på et minimum av hva man kan forvente, sier landbruksministeren.

Neste artikkel

Når rovdyra herjer