Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyere dødelighet hos frittgående høns

Mens dødeligheten for høner i miljøbur var på to prosent, var dødeligheten i frittgående sys­temer på 4,7 prosent, viser Norturas statistikk for første halvår.

Stor forskjell: Det er ikke nødvendigvis bedre dyrevelferd i frittgående systemer. Høna på bildet bor på en økologisk gård og er dermed ikke med i statistikken.

I folk flest sine ører høres det mye triveligere ut å være frittgående høne, enn å være høne i bur med miljøinnredning, men hvis hønene selv kunne snakke, er det ikke sikkert de ville være like skråsikre i sitt valg.

Norturas statistikk for første halvår 2017, som er basert på 250 000 høner, viser nemlig at dødeligheten i frittgående hønsehus var mer enn dobbelt så høy som dødeligheten i hønsehus med miljøbur. Mens dødeligheten lå på to prosent for høner i miljøbur, var dødeligheten på 4,7 prosent for høner i frittgående systemer.

Ser man på statistikken for de siste tre åra, ser man at dødeligheten er redusert hos høner i miljøinnhegning, mens den for frittgående høner har utvikla seg i feil retning.

– Noe av økninga for frittgående høner kan nok delvis tilskrives mangel på koksidiosevaksine i fjor, men det er også en økning mot slutten som sannsynligvis har andre årsaker, skriver Nortura på sine medlemssider.

Annonse

De legger til at dødeligheten er redusert de siste ti årene, og at begge driftsformene fortsatt er under nivået for ti år siden.

Det er ikke bare når det gjelder dødelighet at tallene fra miljøinnreda bur er bedre enn tallene fra frittgående systemer.

Hønene som tilbringer dagene i innreda bur, produserer både større og flere egg per høne, på tross av at fôropptaket per dag og per kilo egg er lavere.

Neste artikkel

Første gang med funn av fotråte i Bjerkreim