Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får dekket utgifter etter årets ulvesommer

Sauebønder glade for å bli tatt på alvor

Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag er lettet over at politikerne har hørt på beitebrukerne og nå tilbyr å dekke utgiftene sauebøndene hadde ved å måtte ha sau på hjemmebeite i sommer. Foto: Bjørn Bjørkli/Hadeland

Klima- og miljødepartementet har nå utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres.

KOSTER Å HA SAUENE PÅ HJEMMEBEITE

I retningslinjene går det fram at beitebrukerne ikke bare skal få dekket sauetapet, men også bli kompensert for relevante og rimelige utgifter som følge av at mange lenge måtte ha dyra på hjemmebeite.

– Det er rimelig at den enkelte beitebruker får dekket ekstra utgifter som følge av ulvens skader. Retningslinjene som nå er utarbeidet, skal sikre beitebrukerne kompensasjon for relevante, rimelige utgifter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det at sau måtte holdes på beite nær gården eller flyttes til andre innmarksbeiter, førte til økte utgifter i form av innkjøp av fôr, bygging av gjerder, veterinær, leie av beite, kjøring og tilsyn. Mange har også fått mindre grovfor, siden dyra måtte beite på fulldyrka mark.

– Med disse retningslinjene følger regjeringa opp de signalene som har vært gitt. Retningslinjene gjør det også klart at de brukerne som har lidd økonomiske tap som følge av at de måtte holde dyra hjemme og derfor ikke oppfyller vilkårene for å få utmarksbeitetilskudd, skal kompenseres for dette, sier landbruksminister Jon Georg Dale.

UTBETALES FØR NYTTÅR

Annonse

Det er fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus skal håndtere det økonomiske oppgjøret.

Husdyreiere som har tapt dyr på grunn av ulven og som oppfyller vilkårene etter erstatningsforskriften søker fylkesmannen om erstatning på ordinær måte.

Bønder som ikke tapte dyr, men som likevel fikk store ekstra kostnader, kan søke om dekning av disse utgiftene etter ordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Fylkesmennene skal raskt utarbeide et søknadsskjema for kompensasjon. Skjemaer skal fylles ut, og det skal leveres inn i november etter en nærmere frist fastsatt av fylkesmennene.

Utbetalingen skal skje før nyttår.

Neste artikkel

Ny forskning på karbonbinding i jord