Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere driver aktivt med avl

Se hvor de mest aktive holder til.

Flest: Bjørn Aasen er en av 13 aktive avlsbesetninger i Hedmark. Det er flest i landet.

At interessen for å drive med ammeku øker har vi skrevet om mange ganger i Norsk Landbruk. Det viser også igjen i tallene på aktive avlsbesetninger økte med 32 prosent i løpet av fjoråret, fra 63 for ett år siden til 83 i dag.

Les også: Fjøs til langt under millionen

– Dette er noe vi har lagt stor vekt på, og i fjor hadde vi kurs for 120-130 deltakere som enten driver med aktiv avl, eller som ønsker å gjøre det, forteller Kristian Heggelund, som er fagansvarlig for avl i Tyr.

Øker: Avlssjefen i Tyr, Kristian Heggelund, er fornøyd med at antallet aktive avlsbesetninger økte med 20 i fjor, og håper å passere 100 i løpet av året. Foto: Camilla Mellemstrand

Aktiv avlsbesetning vil si at besetningen tilfredsstiller gitte krav til dokumentasjon, helsestatus, seminbruk og oppslutning om avlsarbeidet. Arbeidet bidrar til bedre avlsarbeid og gir større trygghet ved kjøp og salg av livdyr. Å oppnå status som aktiv avlsbesetning krever ingen søknad, men at man blant annet oppfyller krav til seminandel og vektregistreringer i Storfekjøttkontrollen. I rapporten fra Storfekjøttkontrollen vil registreringene avgjøre om man oppfyller kravene til aktiv avl.

Les også: «Alle» vil satse på ammeku

– Vi gir en del goder til de som driver aktive avlsbesetninger fordi de er helt avgjørende for at vi skal fortsette avlsframgangen i Norge. Vi har et uttalt mål om å øke antall aktive avlsbesetninger til over 100 i år og 150 i 2020, forteller Heggelund.

Annonse

Charolais er den rasen med flest aktive avlsbesetninger i Norge, med 28. Det er fem flere enn i 2016. Det har også fem nye limousinbesetninger som driver aktiv avl, mens det ble henholdsvis fire og tre flere som driver aktiv avl på angus og hereford. Størst prosentvis økning var det imidlertid på aktive avlsbesetninger med simmental. En økning fra fire til sju var en økning på 75 prosent.

Les også: Vil byggje rimelegare ammekufjøs

Det indre Østlandet dominerer i arbeidet med avl på kjøttfe. Til sammen har Hedmark, Oppland og Akershus 35 av de i alt 83 besetningene som driver aktiv avl.

– I hovedsak gjenspeiler nok interessen for aktiv avl antallet ammekuprodusenter rundt om i landet. Men at det er så mange i Akershus er nok litt spesielt, for Akershus har ikke spesielt mange ammekuprodusenter, forteller avlssjefen.

Les også: Det krever mye å være byggeleder

Produsentene med Tiroler Grauvieh skiller seg også litt ut. De er den eneste rasen som ikke er med i det nasjonale avlsprogrammet som har aktive avlsbesetninger. Kristian Heggelund håper det blir flere i framtida.

– Siden det ikke er nasjonalt avlsprogram for de andre rasene er det mange som ikke ser hensikten, men det er fritt fram å gjøre det. Vi håper jo at flere raser blir så store at de kan ha et nasjonalt avlsprogram. Det går på antall dyr, sier han

Neste artikkel

Her er de nye charolais-seminoksene