Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Holeværinger best på smågris

Sjekk antallet avvente smågriser.

Dag Idar Jøsang
Publisert: 30.03.17 09:02 | Oppdatert: 30.03.17 10:56

Med et resultat på 33,7 beregna avvendte per årspurke, en grisingsprosent på 97 og 2,37 kull per årspurke hadde Mari og Nils-Erik Frøhaug fra Røyse i Hole det beste produksjonsresultat av alle de 348 deltakerne i klassen. Det var en økning på nesten to grisunger sammenlignet med året før.

Les også: Nordlendingene herjet på Ingris-toppen i 2015

Prisen ble delt ut på Norsvin sitt årsmøte torsdag. Besetningene rangeres etter produksjonsresultater basert på registreringene besetningene gjør i styringsverktøyet Ingris. I purkeklassen rangeres besetningene etter antall beregndede avvente per årspurke, og for å vinne tåles ingen feilskjær.

Les også: Botilsrud beste landsvinbesetning for tredje gang

– Resultatene fra toppbesetningene er svært imponerende. Frøhaug tar virkelig ut potensialet som ligger i den nye genetikken, sier Solveig Kongsrud, som er seniorrådgiver i Norsvin.

Les også: TN70-purka knuser kon kurrentene i USA

Mari og Nils-Erik Frøhaug driver kombinertproduksjon og har egenrekruttering etter at de sluttet som formeringsbesetning i 2014. Purkene i besetningen er TN70, og sik sak-krysninger mellom Norsvin Landsvin og nederlandsk Yorkshire Z-linje. Paret er interesserte i avl og legger spesielt vekt på moregenskapene hos purkene. De bruker råder fra Lansvin mor pluss-sortimentet i avlsopplegget sitt.

Les også: Bedre svinegenetikk med genomisk seleksjon

Gjennomsnittet for de ti beste besetningene i landet var 31,5 beregna avvente per årspurke.

Les også: Nå spiser grisen trærVELKOMMEN TIL DEBATT PÅ NORSKLANDBRUK.NO

Les våre debattregler her.
comments powered by Disqus
Annonse