Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kårer klimabonde

Fylkesmannen i Hedmark etterlyser gode klimatiltak.

God drenering er blant tiltakene Fylkesmannen i Hedmark ser etter i sin kåring av "Klimabonden". Foto: Marit Glærum.

I samarbeid med Hedmark Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Hedmark Bonde- og småbrukarlag og Høgskolen i Hedmark skal Fylkesmannen til høsten kåre Hedmarks beste klimabonde. Målet med konkurransen er blant annet å vise at mindre tiltak som kan gjennomføres av mange i sum kan ha stor effekt.

SMÅTT OG STORT

Ønsket er at «Klimabonden» skal drive en gård som gir gode ideer til klimatiltak som andre kan gjennomføre. Tiltak kan være for eksempel gjødselhåndtering, nitrogeneffektivisering, anlegg for biobrensel, solceller eller solfangere, høyere fôrenhetskonsentrasjon på grovfôr eller drenering.

Les også: Kan øke norsk kornproduksjon.

TRENGER KANDIDATER

– Vi utfordrer lokale faglag og landbrukskontor til å nominere aktuelle kandidater. Bønder kan også melde på seg sjøl eller noen de kjenner til konkurransen, sier Åsmund Langeland rådgiver i NLR Innlandet og jurymedlem i kåringen. 

FLERE VINNERE

Annonse

Vinneren skal kåres på en konferanse om landbruk og klima som avholdes i Elverum til høsten. I tillegg til en fylkesvinner, kåres regionvinnere for Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdalen og Hedmarken. 

LES OGSÅ: VIDEO: Avlingskampen 2016 er i gang.

LES OGSÅ: VIDEO: Sensorer gir Amazone økt presisjon.

Neste artikkel

Potetprodusenter på Jæren fortviler