Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan du få erstatning for tapt grovfôrkvalitet

Svært fornuftig endring, mener Norsk Landbruksrådgiving

Tar hensyn til kvalitet: Landbruksdirektoratet har tatt innover seg avlingstap ikke bare handler om fôrmengde, men også om fôrkvalitet. Nå kan du søke om avlingsskadeerstatning på bakgrunn av kvalitetsforringelse. Foto: Camilla Mellemstrand.

Forrige uke vedtok Landbruksdirektoratet å endre regelverket for avlingsskadeerstatning på grovfôr. Ved behandling av søknader om avlingsskadeerstatning vil direktoratet nå ta hensyn til tapt kvalitet og ikke bare tapt volum. Mens du tidligere måtte bevise at avlingsmengden var redusert med minst 30 prosent på grunn av klima, må du i dag bevise at antall fôrenheter er blitt redusert med minst 30 prosent.

BEDRE TILPASSET VIRKELIGHETEN

Grovfôrkoordinator Ragnhild Borchsenius i Norsk Landbruksrådgiving er glad for endringen.

Da hun tidligere i høst ringte rundt til sitt rådgiverkorps for å høre om mange grasproduserende bønder kom til å søke avlingsskadeerstatning etter det som har vært tidenes dårligste grashøst flere steder i landet, svarte rådgiverne at det var liten vits i å søke om avlingsskadeerstatning, så lenge regelverket bare tar utgangspunkt i kilo avling.

– Hvis du planlegger å ta førsteslåtten 5.juni, men ikke før slått før i august fordi det regner og regner, får du stor avling målt i volum, men elendig avling målt i kvalitet. Alle bønder vet at gras ikke er gras og at det er fôrverdien som teller. En rundball full av vann og sent slått gras har en helt annen verdi for en melkeprodusent enn en rundball som veier like mye, men består av tidlig høsta, energirikt gras. Det er fôrverdien dyra lever av, så den nye ordningen er mye bedre tilpasset realitetene, sier Borchsenius.

DOKUMENTASJON KAN ETTERSENDES

Selv om endringen kom tett opptil fristen om å søke erstatning, 31. oktober, håper Borchsenius at flere vil benytte anledningen til å søke.

Annonse

– Fôranalyser, som skal dokumentere kvalitetsfôrringelsen, kan ettersendes. Så lenge du oppgir at dokumentasjon vil ettersendes, vil ikke søknaden behandles før dokumentasjonen er på plass, forklarer grovfôrkoordinatoren.

Ordningen med avlingsskadeerstatning har også tidligere tatt utgangspunkt i tapt fôrverdi, men i det gamle regelverket, var det krav om å sende inn fem fôranalyser per skifte.

– Et skifte på Vestlandet kan være ti dekar, mens et skifte på Østlandet kan være flere hundre dekar, så kravet om fem fôranalyser per skifte, ble svært upresist. Nå sier regelverket at du skal ta én fôranalyse per 200 dekar, noe som virker mye mer fornuftig, sier grovfôrkoordinatoren.

Neste artikkel

Kritiser Tine for pseudovitenskap