Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nesebrikke kan gi mer skånsom avvenning

Skiller ku og kalv i to trinn

Forhindrer diing: En enkel nesering kan føre til mindre stress ved avvenning. Foto: Produsenten.

Å skille ammeku og kalv etter at de har gått sammen i seks-sju måneder, kan være en bråkete, stressende og strevsom affære for både dyr og røkter, men nå har canadiske dyrevelferdsforskere kommet fram til en to-trinnsmetode, som de vil gjøre det enklere å skille ku og kalv.

Ved at kalven blir fratatt muligheten til å drikke melk av kua, mens de fremdeles går sammen, blir overgangen mer gradvis.

Ved å feste en plastikkbrikke i kalvens nese, blir det fysisk vanskeligere for kalven å die, og sugingen vil avta, selv om ku og kalv fremdeles er sammen.

NOEN KREATIVE KALVER

Enkelte kalver finner likevel en metode.

– Våre egne tester viser at under ti prosent av kalvene klarer å drikke på tross av nesebrikken, men tilbakemeldingen fra bønder forteller at mellom fem og tretti prosent av kalvene klarer å drikke på tross av nesebrikken. Vi utvikler stadig produktet og er veldig interessert i tilbakemeldinger fra folk som har brukt dette, opplyser produsenten på sin hjemmeside.

Produsenten anbefaler at kalvene bruker neseringen i fire til sju dager.

Etter fire til sju dager er det tid for det andre skrittet i avvenningsprosessen. Da skilles ku og kalv fysisk, samtidig som neseringen fjernes.

– Det er viktig at kua og kalven er adskilt og ikke forenes igjen, når nesebrikken fjernes. Hvis ikke vil kalvene fortsette diingen, opplyser produsenten.

MINDRE STRESS

Annonse

Produsenten mener den største fordelen med totrinnsavvenning er mindre stress hos både ku og kalv.

De hevder at kalvene bruker mindre tid og energi på å roping og gåing og mer tid på spising.

De mener også det ser ut til at redusert stress ved avvenning kan ha langsiktige fordeler for kalvehelse på lang sikt og forsker videre på dette.

Produsenten trekker også fram at avvenningsmetoden kan forlenge levetiden på gjerder og grinder, i og med at kalvene er mye roligere og ikke i samme grad prøver å komme seg gjennom stengslene.

Nesebrikkene og filosofien er utviklet av det canadiske selskapet JD Livestock, men det er Morten Fjeld-Nielsen som er forhandler i Norge via selskapet QuietWean Norge.

En brikke koster 33 kroner og selges i pakker på ti eller 25 stykker.

Neste artikkel

Ny forskning på karbonbinding i jord