Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Så mye kan du tjene på ammekua

Streng kostnadskontroll er nødvendig

Ikke lettjente penger: Kjøttprodusent og regnskapsfører Andreas Lundegård i Tveit regnskap AS konkluderer med at det er strengt nødvendig å ha et lavt kostnadsnivå for å tjene penger på ammekuproduksjon.

På tross av at det er underskudd på storfekjøtt her i landet, stort behov for import og rekordhøy byggeaktivitet for ammeku, er ikke ammekuproduksjon ensbetydende med lettjente penger.

NØDVENDIG MED KOSTNADSKONTROLL

Tveit regnskap AS har analysert 2016-regnskapene til 77 ammekuprodusenter i Rogaland og konkluderer med at streng kostnadskontroll er helt nødvendig for alle som vil bidra til økt norsk kjøttproduksjon og samtidig ha orden i økonomien. Det er helt essensielt å ikke bygge for dyre fjøs.

– I 2016 var dekningsbidraget i snitt 7900 kroner per ammeku før tilskudd. Når vi vet at dekningsbidraget per melkeku ligger rundt 30 000 kroner sier det seg selv at man ikke kan bygge et melkefjøs uten melkerobot til å huse ammekyrne, sier regnskapsfører Andreas Lundegård.

MAKS 100 000 KRONER PER PLASS

I et lokalt prosjekt for billige ammekufjøs, var målet å komme ned mot 30 000-50 000 kroner per kuplass. Innovasjon Norge i Rogaland opererer med et makstak på 100 000 kroner per plass.

– Sunn økonomi ligger vel et sted mellom disse to summene. Optimaliserer du, driver veldig godt eller har stort livdyrsalg, kan du nok få brukanes økonomi selv om du bygger til 100 000 kroner. Men for de fleste er det nok greit å ikke bygge dyrere enn 70 000-80 000 kroner per ku, altså fjøs i 2,4 millionersklassen til 30 ammekyr. Byggekostnaden vil imidlertid gå ned jo større du driver. Tomtekostnaden er jo den samme om du bygger til 40 eller 60 dyr, sier regnskapsføreren.

STORE FORSKJELLER

Analysen viser at det er stor forskjell på hvor høyt dekningsbidrag ulike ammekuprodusenter har.

Den beste gårdbrukeren i undersøkelsen har et dekningsbidrag på over 15 500 kroner per ammeku, først og fremst på grunn av høyere inntekter. Den flinkeste tredjedelen har et dekningsbidrag på 14 400 kroner.

Annonse

Tilskuddet per ammeku i det aktuelle området ligger på drøye 9000 kroner per ku.

De 77 bøndene som bidro med regnskapene sine hadde i gjennomsnitt 16 mordyr og 52 prosent påsett.

7500 KRONER PER OKSE

Tveit rekneskapslag har også sett på økonomien i framfôring av okser.

Analysen av regnskapene til de fjorten produsentene viser at gjennomsnittlig dekningsbidrag før tilskudd ligger på drøye 7500 kroner per okse. Den beste produsenten i området sitter igjen med et dekningsbidrag på 15 400 kroner per okse, mens den beste tredjedelen sitter igjen med et dekningsbidrag på 11 742 kroner.

Kjøttprodusentene som var med i undersøkelsen fôra i snitt fram 63 dyr med slaktevekt på 339 kilo og en oppnådd kjøttpris på 62,3 kroner per kilo.

Neste artikkel

Kritiser Tine for pseudovitenskap