Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine beklager ulveillustrasjon

Men emballasjen vil ikke bli fjernet.

At Tine lar rovdyra få plass på årets julemelkkartong har falt mange bønder tungt for brystet. Foto: Tine.

Tines julevariant av helmelkskartongen, som tar for seg fjøsnissens tilværelse og blant annet inneholder silhuetter av ulv, gaupe og ørn, har de siste dager skapt furore i sosiale medier.

Mange bønder og bygdefolk føler seg støtt av at Tine kan trykke bilder av rovdyr på melkekartongene, når de vet hvor mye skade rovdyra påfører selskapets eiere.

Ikke et politisk budskap

Nå beklager Tine illustrasjonene.

Annonse

– Vi beklager at ulveillustrasjonene er blitt oppfattet som et innlegg i rovdyrdebatten. Vi har ikke ønsket å uttryke noe syn på forvaltningen av rovdyra eller å fremme et politisk budskap. Vi vurderte ikke at dette elementet kunne tas til inntekt for en side i rovdyrdebatten, skriver Tine på sine medlemssider.

Tine jobber mye med å måle og analysere norske forbrukeres oppfatning av emballasjern deres, og tilbakemeldingene så langt viser at mange opplever historiene som positive og som koselig og spennende julelektyre og ikke som et innlegg i rovdyrdebatten, skriver de videre.

Fjernes ikke fra markedet

Årets kartonger er allerede trykket opp, og det er ikke aktuelt å trekke dem tilbake.

– Trekking vil medføre kasting av fullgod emballasje og kostnader for Tines eiere. Det er ingen tjent med. Vi skal ta med oss alle innspill i det videre arbeidet. Vi skal ta med oss at en av kartongene kan tolkes som et argument i ulvedebatten, men gjentar at det ikke var målet. Vi viser hva fjøsnissen må forholde seg til i sin hverdag og vi kan love at han slipper å treffe på ulv neste år. Og la det heller ikke være noe tvil: Tine mener at mennesker og husdyr skal kunne leve trygt på bygda – det er en forutsetning for levende bygder og norsk matproduksjon. Det er Tine like opptatt av som før.

Neste artikkel

Tine ønskjer meir feitt i mjølka