Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Video: Se vinnerne på Agroteknikk

Kort presentasjon av nyhetene du bør få med deg.

Torsdag kveld var det prisutdeling av gull- og sølv-nyhetene på Agroteknikk. I videoen øverst i saken ser du en kort presentasjon med juryens begrunnelse på de syv produktene som vant den gjeveste prisen - Gullakset. I videoen under ser du en presentasjon av de 22 nyhetene som ble belønnet med Sølvakset.

Se video av gull-vinnerne øverst i saken. Søv-vinnerne ser du lengre ned

Under årest Agroteknikk-messe er de tradisjonelle 1-2-3 aksene byttet ut med valører som gir en tydeligere beskrivelse; Gullakset, sølvakset og Offisiell nyhet. Kriteriene for de respektive utnevnelsene er også spisset siden 2012 for å gjøre kåringa gjevere.

Nyhetsjuryen har bestått av Magnus Østby (Bedre Gardsdrift), Iver K. Gamme (Norsk Landbruk), Tor Rustad (Rustad Tekst og Teknikk AS) Erik Brodshaug (Tine) og Knut Egil Bøe (NMBU).

Gjennom høsten har juryen vurdert 107 innmeldte nyheter til messa. Det har vært en lav terskel for å bli godkjent som Offisiell Agroteknikknyhet, mens medalje og da spesielt gull, krever mye. Juryen har likevel brukt mest til på å plukke ut sølvkandidatene.

Annonse

Dette er kriteriene

Offisiell nyhet: Produktet skal ikke ha vært lansert, markedsført, vist eller solgt i Norge før 1. januar 2015. Produktet, eller deler av produktet, skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av et eksisterende produkt, skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon, design, tekniske spesifikasjoner eller liknende. Produktet skal vises på Agroteknikk.

Sølv: For å bli vurdert til sølv må produktet i tillegg oppfylle flere av følgende krav: Det må inneholde teknikk, teknologi eller design som er ny i markedet eller produktkategorien. Det må forbedre arbeidssituasjon for bonden, forbedre dyrevelferden eller forbedre helse, miljø og sikkerhet. Ha en vesentlig økt kapasitet eller ytelse.

Gull: For å bli vurdert til gull må produktet i tillegg oppfylle minst ett av følgende krav: Det må løse en oppgave som ikke er løst tidligere eller løse en eksisterende oppgave på en ny måte. Produktet må inneholde en funksjon som ikke er sett tidligere. Produktet må ha egenskaper som gjør at det på en særskilt måte skiller seg fra andre.

Juryens medlemmer har god faglig bredde og flere nyheter er godt kjent av juryen på forhånd, noe som forenkler arbeidet. Men det er også produkter som er helt nye, og hvor juryen har måttet bruke mye tid på å sette seg inn i funksjon og virkemåte. Juryen har også måttet sjekke om nyheten er så unik som det påstås, eller om det finnes noe tilsvarende i markedet fra før.

Dette er sølv-vinnerne

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin