Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Belgisk trippelgjødsel inn hos Felleskjøpet

NPK 15-7-12 tilgjengelig allerede i høst

Den nye gjødsla utpeker seg med et høyt innhold av fosfor og kalium og er den mest fosforrike NPK-gjødsla Felleskjøpet har i sortimentet sitt. Sammen med nitrogen, fosfor og kalium inneholder gjødsla to prosent svovel.

Gjødsla, som går under navnet «Trippel 15», er ment for kornproduksjon og er ei granulert gjødsel produsert i Belgia. Produksjonen skjer på den samme fabrikken som NPK 24-3,5-6, som også er i sortimentet til Felleskjøpet.

Aktuell allerede i høst

I introduksjonsåret tilbys den kun på Østlandet med leveranse fra Kambo.

Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel hos Felleskjøpet, skriver på deres nettsider at de ikke vil rekke å pakke NPK 15-7-12 på sitt anlegg på Kambo.

Annonse

–I stedet prøver vi å få på plass import av et begrenset antall 750 kg-sekker, men det blir tidligst litt ut i september.

–Ved såing av høstkorn er NPK 15-7-12 aktuell, siden fosforrik gjødsel stimulerer til god rotutvikling. Kalium gir økt innlagring av sukker som i sin tur kan gi økt vinterherdighet. Begge deler gir planter som er godt rustet i møte med vinterens påkjenninger.

Populært på verdensbasis

Trippel-15 skal ifølge Felleskjøpets nettsider være er en av de vanligste NPK-produktene i verden, og det er svært mange som produserer denne formelen. Når flere kan produsere samme vare blir produktet mer konkurranseutsatt, og det påvirker prisen.

Neste artikkel

Håndholdt apparat måler kornkvalitet