Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Danske bønder kan gjødsle mindre enn normalt

Uvanlig mye tilgjengelig nitrogen i jorda

Landbruksorganisasjonen Seges og Aarhus Universitet måler hvert år hvor mye nitrogen som er tilgjengelig i jorda, og i vår viser målingene at mengden tilgjengelig nitrogen ligger 5-10 kilo over normalmengden per hektar. Behovet for å tilføre nitrogen blir derfor mindre, noe som gjør at danske bønder vil få gjødsle mindre.

- I alt gir dette en besparelse for det danske landbruket på 40 til 50 millioner danske kroner. Det lave nitrogenbehovet skyldes at nedbøren i vinterperioden i gjennomsnitt er omtrent 30 prosent lavere enn normalt, sier Leif Knudsen, sjefskonsulent i Seges til Maskinbladet.dk.

LES OGSÅ: Fangvekster skal fange opp 2600 tonn nitrogen

LES OGSÅ: Mer protein i dansk korn

Nitrogenprognoser i Norge

Annonse

I Norge undersøker Nibio og Norsk Landbruksrådgiving hvert år hvordan forholdene i vekstsesongen og på ulike lokaliteter påvirker N-opptaket i plantene. Forsøksfelt med høsthvete spredd over hele Østlandet blir målt med en håndholdt Yara N-sensor gjennom hele vekstsesongen. For å kunne si noe om hvor mye nitrogen som er lagret i jorda, blir et ugjødsla felt sammenligna med felt som har fått forskjellige mengder gjødsel.

LES OGSÅ: Hovedgjødslinga gjøres i strekningsveksten

Neste artikkel

Håndholdt apparat måler kornkvalitet