Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Marthe Bogstad (26) vant Avlingskampen

Kronet sin første grassesong med å gå helt til topps.

Ung og dyktig: Marthe Bogstad og rådgiver Maren Holthe imponerte juryeleder Lars Nesheim med store og gode avlinger.

Norsk Landbruk har fulgt seks dyktige melkeprodusenter gjennom hele sesongen for å finne ut hvem som klarte å dyrke mest og best grovfôr. Deltakerne kom fra fra Jæren i Rogaland i sør til Indre Helgeland i Nordland, men tilslutt det var altså Marthe Bogstad fra Kløfta i Akershus som gikk av med seieren og som med rette kan smykke seg med tittelen grasdronning. Hun produserte over 1200 fôrenheter per dekar, langt over dobbelt så mye som den norske gjennomsnittsbonden høster.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne. I og med at jeg akkurat har feiret ettårsjubileum som melkeprodusent var jeg underdogen og følte ikke noe forvetningspress. Da var det ekstra moro at vi fikk et så godt resultat. Jeg synes også det var ekstra morsomt at vi fikk høyest avlinger, selv om vi gjødsla minst, sier den glade vinneren.

Ikke uventet har forholdene for vekst og utvikling variert mye. Norsk Landbruksrådgivings prognoser viser at engavlingene i Rogaland og Nord-Trøndelag i år var 90 prosent av et normalår, mens det var normale avlinger i Akershus, Østfold og Nordland. I Vest-Agder viste prognosene at årets avlinger var fem prosent høyere enn normalt.

Himmelhøyt over landssnittet

På tross av varierende værforhold, høstet alle deltakerne i Avlingskampen svært gode avlinger i år. I sum for alle slåttene, var gjennomsnittsavlingene 1180 fôrenheter per dekar, med variasjon fra 1053 til 1217 fôrenheter.

– Alle deltakerne produserte langt over gjennomsnittlige grasavlinger, og det var svært jevn konkurranse. Forskjellen mellom de fire beste var bare 14 fôrenheter, men vi brukte Surfôrtolken til å vurdere fôrkvaliteten, forteller juryens leder, grovfôrforsker Lars Nesheim i Nibio.

Imponert

Han er imponert over Marthe Bogstad og rådgiver Maren Holthes resultater.

– Marthe Bogstad har klart å oppnå et veldig høyt avlingsnivå med god kvalitet. Første slått utgjorde omtrent en tredjedel av totalavlinga. Avlingsnivået var omtrent likt som tre av de andre deltakerne, men etter vurdering av alle parameterne var fôrkvaliteten hos Bogstad stort sett bedre enn hos de andre kandidatene, sier Nesheim.

Annonse

– Tørrstoffinnholdet i de tre slåttene lå mellom 28 og 33 prosent, noe som er godt innenfor ønskelig nivå. Første slått var tatt tidlig, med et høyt innhold av energi og protein, men noe lavt sukkerinnhold. I de to andre slåttene var energiinnholdet middels, men de fleste andre parametere viste god kvalitet. Innholdet av kalium var høyere enn ønskelig, særlig i første og tredje slått.Det førte til for høye verdier av forholdet mellom kalium og summen av kalsium og magnesium, selv om nivået av kalsium og magnesium var tilfredsstillende i alle tre slåtter. Driftsopplegget som Marthe Bogstad og rådgiver Maren Holthe har valgt førte til en imponerende stor produksjon av surfôr med god kvalitet, sier Nesheim.

Avlingskampen arrangeres i regi av AGROPRO-prosjektet som er finansiert av BIONÆR-programmet i Norges Forskningsråd. Grovfôranalysene er sponset av Eurofins.

Norsk besøkte Marthe Bogstad under førsteslåtten. Se video fra besøket her.

Vi besøkte også deltaker Ove Henrik Reinfjell i Grane i Nordland under førsteslåtten. Se video fra besøket her.

Du kan lese mer om vinneren og resultatene fra Avlingskampen i Norsk Landbruk nummer 1, som kommer 2.februar. Vil du bestille abonnement, kan du gjøre det her.

Neste artikkel

Håndholdt apparat måler kornkvalitet