Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny dokumentasjonsløsning for plantevern

Lar deg lage plantevernjournal på mobilen

Sprøyteappen, som er utviklerne i Ervi As har valgt å kalle mobiltjenesten skal forenkle jobben med å dokumentere alt fra våronn, bekjempelse av skadegjørere til innhøsting. De fleste godkjente plantevernmidler og gjødseltyper ligger allerede innlagt i appen, slik at du slipper jobben med å legge inn det aktuelle preparatet du skal tilføre åkeren. Skal du for eksempel ugras sprøyte en havreåker, vil appen kun liste opp de preparatene som er godkjent i havre. Appen har også en sjekkliste i henhold til kravet om integrert plantevern, hvor du krysser av at du har kjennskap til de forskjellige hovedpunktene.

Regner for deg

Appen gir deg råd om maks dose, behandlingsfrist og avstand til vann. Når du har selv har valgt hvilke dose du har tenk til å bruke på det aktuelle skiftet, regner appen ut hvor mange liter eller gram du totalt skal tilføre på det aktuelle skiftet. Når sprøyting er avsluttet, dukker skiftet opp i en ny «fane» hvor du kan evaluerer hvor god effekt behandlingen hadde.

Behandlingsfrist og rapport

Er du usikker på når åkeren er «klarert» for tresking kan du velge fanen som er for innhøsting hvor du behandlingsfristen forteller appen hvor mange dager du må vente før du kan treske. Tresketidspunktet blir også registrert i appen. Sprøyteappen kan også lage en høsterapport, der dato for høsting, skifte, produksjonen på skiftet, resultat og for grasproduksjon brukt ensileringsmiddel framkommer. All dokumentasjon du har registrert kan sendes rett fra mobilen til en mailkonto i PDF format hvis du ønsker å skrive ut rapporten.

Utvider i 2018

Foreløpig kommer appen kun som enbrukerversjonen men utviklerne hos Ervi har også mål om å lansere en entreprenør utgave av appen. Denne vil i tillegg til standard funksjonene tilby mulighet for å registrere kunder i kundedatabasen, priser på ulike oppgaver, slik at du kan sende dokumentasjon til kundene direkte fra appen og sist men ikke minst sende faktura, som tilfredsstiller regnskapslovgivningens krav til faktura, direkte fra appen.

Annonse

LES OGSÅ: Overlater dokumentasjonen på jordet til Agrilogg

LES OGSÅ: Biofilter renser vaskevannet fra åkersprøyta

Neste artikkel

Vil droppe plantevernavgift og bruke pengene på åkersprøyte