Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

16 sjekkpunkter for skurtreskeren

Er treskeren klargjort for skuronna?

Illustrasjonsfoto: Hans Fredrik Bøhmer

Enkelte frøprodusenter har allerede vært ute med treskeren, men for de fleste er skuronna fortsatt noen dager fram i tid. Den hektiske perioden man som kornbonde går inn i kan lett bli travlere enn man ønsker, om ikke man stiller forberedt med en godt vedlikeholdt skurtresker.

RENGJØR FØR DU SETTER BORT

Landbruksmekaniker Jens Olav Vaaler hos Felleskjøpets avdeling på Mysen har laget en sjekkliste på 16 punkter, for å sikre at treskeren er klar for dyst.

– Vær ute i god tid med førsesongsjekken. Like viktig er at du har sjekket og tatt nødvendig vedlikehold på treskeren når du setter den bort etter endt onn. Det gjelder funksjoner som framdrift, regulering av skjærebord, klimaanlegg osv. Rengjør treskeren, det vil du ha igjen for før neste sesong, sier Vaaler til felleskjopet.no.

(foto: Oddrun Karlstad / Samvirke)

LES INSTRUKSJONBOKA

Mekanikeren oppfordrer til å bruke trykkluft for å blåse rent og for å unngå at gnagere får gode «boforhold».

– Gnagere forsyner seg av ledninger og isolasjon, noe som gjør at de kan kortslutte. Smør også kjeder og elevatorer, sier Vaaler, og oppfordrer alle til å lese instruksjonsboka.

– Den har enkle forklaringer både om vinterlagring og enkel service. Her er det mye penger å spare, sier han.

16 SJEKKPUNKTER

(alle foto: Oddrun Karlstad / Samvirke)

1. Kontroller om det er forekomster av vann i diesel. I så fall må du tappe filteret.

2. Sjekk at ingen kniver mangler da dette kan føre til ubalanse. Er knivene sløve tapes mye motoreffekt og dårligere kutting av halmen.

3. Luftfilter må rengjøres med trykkluft. Et rent filter gir mer ytelse på motoren.

4. Her sjekker du oljemengde på motor. Riktig nivå skal være mellom min og maks på peilepinnen.

5. Ta en runde rundt treskeren og sjekk alle oppheng. Dette gjelder for eksempel soldkassa. Dersom gummiforinga blir borte oppstår unødig slitasje på soldkassa og kan føre til sprekker og brudd.

6. Alle reimer og reimstrammere må sjekkes før igangkjøring. Dette gjøres ved indikatoren som vist på bildet på de treskerne som har dette montert. Det er også viktig å kontrollere reimer for hakk og rifter.

Annonse

7. Husk å tenke sikkerhet – hele tiden. Skal du sjekke eller jobbe under skjærebordhalsen, må du huske å montere den røde sylinderstopperen rundt stempelstanga. Det sikrer at du ikke blir klemt under skjærebordhalsen.

8. Fingre og knivbjelke må være skarpe. Dette er for at halmen skal kuttes raskt og effektivt når du tresker. Dette er deler som har stor slitasje og lett kan skades av stein og andre fremmedlegemer på jordet. Er legdeløfteren slitt må disse byttes for å unngå at de knekker og i verste fall blir med inn i treskeren.

9. Det er viktig å følge smøreskjemaet for å smøre alle punkter. Sjekk skjemaet for smøreintervall.

10. Ved å holde soldene rene vil utskilling av bøss bli mer effektivt. Dette sikrer renere korn og bedre økonomi ved at du unngår trekk på avregningen. Det er også viktig å kontrollere justeringsmekanismen av soldene.

11. Skruen må kjøres og smøres minst en gang i løpet av kornsesongen for å unngå at den ruster.

12. Elevatoren skal ikke være for stram eller for slakk. Dette er for å unngå slitasje på elevatorkasse eller kjede og lager. Dette kan variere i løpet av sesongen avhengig av fuktig eller tørt korn. Det kan være behov for etterstramming i løpet av sesongen.

13. Sjekk nivået på frostvæska. Ikke etterfyll frostvæske dersom motoren er varm.

14. Her vises peileglasset til hydraulikkolja. Påse at olja er opp til glasset, men ikke over.

15. Påse at kjedene er stramme. 2-3 cm vandring på kjeden sideveis er akseptabelt. Det er også viktig at kjeden ikke er for stram da det går utover lager og øker slitasjen.

16. Radiator til aircondition, motor, diesel og hydraulikkolje må holdes rent. Det gjør at disse systemene har riktig temperatur.

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin