Ammekuprodusenten frykter konsekvensene hvis Mattilsynet kommer på besøk før han får merket dyra på nytt. Han vil derfor ikke stå frem med navnet sitt, men Norsk Landbruk kjenner identiteten til mannen. Med 170 kalvinger i året er han en av landets større ammekuprodusenter.

– Tar ikke kritikken alvorlig

- Dette er ikke noe moro, sier ammekuprodusenten. Mannen tar kontakt med redaksjonen etter å ha lest svaret til OS ID på uttalelsene fra mange kunder om at øremerkene detter for lett av dyra. Gårdbrukeren mener OS ID ikke tar kritikken fra kundene sine på alvor, verken når det gjelder servicen eller kvaliteten på øremerkene.

- Før vi slapp dyra våre på beite bestilte vi nye øremerker til dem som manglet og satte disse på. I leveransen vi fikk fra OS ID manglet det flere øremerker, og de hadde også sendt med for mange øremerker til noen dyr. Da rådgiveren i Husdyrkontrollen ringte kundeservice og klaget på dette var de spydige mot han, og sa nærmest at de aldri gjorde feil. Sønnen min tok da bilde av øremerkene de hadde sendt for mange av og sendte bildet til dem, forteller ammekuprodusenten.

Flere har mistet øremerker

På grunn av hektisk aktivitet med 3 - 4 kalvinger om dagen, har ammekuprodusenten ennå ikke hatt mulighet til å ta tak i de dyra som mangler øremerker. Han forteller at flere av dyra som hadde øremerker på da de kom hjem fra siden har mistet øremerkene.

- Hvordan finner du igjen identiteten på de dyra som mangler begge øremerkene?

- Jeg kjenner dyra mine så godt at det finner jeg frem til dem, svarer bonden. Han sier han hjemme på gården kun har innredninger av tre og ikke fanghekker, som det er lettere å sette øremerkene fast i.

Foreslår mindre øremerker

- Har du noen formening om hvorfor øremerkene faller av?

- Her jeg sitter har jeg fire øremerker foran meg som jeg har plukket i fjøset. På det ene har tappen dettet rett ut. På de andre er den øverste centimeteren av øremerket borte. For 3 - 4 år siden røk ofte tappen mellom de to merkene av. Den gangen innrømmet OS ID at de hadde hatt dårlig plastkvalitet.

- Har du noe forslag til OS ID om hva de kan gjøre for at øremerkene skal sitte bedre?

- Jeg tror øremerkene er for store. De burde vært mindre. Jeg har en åtte år gammel okse, som er kjøpt i Vestfold. På den er merkene mye mindre og den har aldri mistet et øremerke, forteller ammekuprodusenten.