– Norge og verden trenger mer mat og den må være produsert på en bærekraftig måte. Dette gjelder også fôr til husdyr og oppdrettsfisk, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Satsningen på 41 millioner kroner springer ut fra mål satt i Hurdalsplattformen av regjeringen skriver Forskningsrådet. Årets utlysning av midler retter seg mot realisering av fôrkilder og ingredienser med sikte på full produksjon i industriell skala. Forskningsrådet spekulerer i pressemeldingen om insekter eller kortreiste grantre kan bli en del av fôrseddelen til gris eller oppdrettslaks.

– Økt produksjon av bærekraftig fôr i Norge gir muligheter for sysselsetting og eksport av teknologi, samtidig som det er ei utfordring å oppskalere lovende forskningsresultater til full industriell produksjon, sa fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, mener dette skal gi store muligheter.

– Det trengs stor og koordinert innsats når forskningsresultater skal omsettes til industriell produksjon der mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse skal ivaretas. Det må sikres tilstrekkelig tilgang på ressurser, og marked og politikk vil være viktige elementer, sier Tveit.