Norsk Landbruk kommer 20 ganger i året og er det ledende fagbladet for gårdbrukere og skriver om husdyr-, planteproduksjon og driftsteknikk. Vår målsetting er å gi deg uavhengige råd og ny kunnskap som kan bidra til mer rasjonell drift og bedre økonomi.

Du kan også velge å abonnere kun på våre temautgaver om teknikk og planteproduksjon som kommer seks ganger i året.

10 utgaver for 699,-

20 utgaver for 1299,-

Temaspesial: Teknikk og planteproduksjon

Norsk Landbruk lager spesialutgaver om teknikk og planter 6 ganger i året. Som abonnent på Norsk Landbruk får du allerede disse numrene.
6 utgaver for 649,-