Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Støtter forskning på landbruk, mat og tre

Forskningsrådet gir 116 millioner kroner til 14 prosjekter som blant annet skal redusere plastbruken ved produksjon av rundballer og utforsker bruken av droner, roboter og sensorer til presisjonslandbruk.

Orkel AS mottar tilsammen 11,4 millioner kroner i støtte til to prosjekter. Foto: Orkel AS
Orkel AS mottar tilsammen 11,4 millioner kroner i støtte til to prosjekter. Foto: Orkel AS

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å videreutvikle en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Det er gledelig å se den store omstillingsviljen næringslivet og forskeren viser gjennom disse prosjektene. Norge trenger kunnskap for å øke selvforsyningsgraden og bidra til mer klimatilpasset matproduksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Støtter to Orkel-prosjekter

Blant mottakerne av forskningsstøtte er Orkel AS i Orkanger kommune. De får 1,6 millioner kroner for å utvikle en ny teknologi for pakking av rundballer. Orkel er i ferd med å utvikle en prototype av rundballepakker som skal redusere plastbruken med 40 prosent. Det årlige forbruket av rundballplast globalt er på over 400.000 tonn. Orkel AS får også 9,8 millioner kroner til prosjektet “Fremtidens Fôrsystem - Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri”.

Rettferdig grønn omstilling

Forskere ved Ruralis, i samarbeid med en rekke bedrifter, interesseorganisasjoner og Sortland videregående skole får 11,8 millioner kroner til å studere hvordan grønn omstilling innen landbrukspolitikken også kan levere på rettferdighet. De vil se på forholdet mellom gårdshusholdningens økonomiske ytelse, produksjon og sosiale bærekraftsindikatorer og implikasjonene av grønn omstilling. Prosjektet skal også jobbe med engasjement i bygdesamfunn.

Annonse

Disse får støtte

Av potten på 116 millioner kroner mottar NIBIO tilsammen 35,6 millioner til tre prosjekter. Disse skal blant annet se på hvilken effekt dekkvekster har på jordhelse, syneregier mellom verdiskapning, klimatilpasning, biologisk mangfold og bærekraftig bruk av tempererte løvskoger, og matsikkerhet.

Ellers har NORSVIN R&D AS fått 5,2 millioner, Toten Agro AS 2,3 millioner, Agdir Drift AS 10 millioner, Holm gård 5,7 millioner, Columbi Farms AS 9,3 millioner, CIOL AS 1,7 millioner, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) 11,9 millioner og Høgskolen i Innlandet 11 millioner

–  Forskning på mat, landbruk og skog er viktig for å møte fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet. Foto: Gisle Bjørneby
– Forskning på mat, landbruk og skog er viktig for å møte fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet. Foto: Gisle Bjørneby

- Klimasmart mat

– Forskningssamarbeid mellom ulike aktører vil styrke regionenes konkurransekraft, og prosjektene vi nå investerer i er viktige for det grønne skiftet innen klimasmart mat og landbruk. Forskning på mat, landbruk og skog er viktig for å møte fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Neste artikkel

– Jo mindre inngrep, desto bedre