Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

479 husdyrprodusenter har fått investeringstilskudd

287 melkeprodusenter har i år fått investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. Disse har i snitt fått 1,1 millioner i tilskudd.

Illustrasjonsbilde: Pernille Mengshoel
Illustrasjonsbilde: Pernille Mengshoel

Vi har fått de tallene fra Innovasjon Norge på investeringstilskudd gitt til husdyrproduksjoner hittil i år. Siden rammene er så godt som disponerte over hele landet, er det lite trolig at tallene vil endre seg vesentlig for året som helhet.

TOTALT ER DET GITT 435,8 millioner kroner i investeringstilskudd til 479 husdyrprodusenter. Dette betyr at gjennomsnittstilskuddet var på cirka 900 000 kroner.

Oversikten fra Innovasjon Norge indikerer at det i år er ganske få produsenter som har fått et tilskudd i nærheten av makstaket på to millioner kroner, eller 2,4 millioner hvis nyfjøset bygges i treverk.

Annonse
Investeringstilskudd gitt i 2021
Innovasjon Norge
Investeringstilskudd gitt i 2021 Innovasjon Norge

MÅLT I FORHOLD TIL antallet produsenter, fikk egg, kylling, svin og sau færrest tilskudd. Årsaken til at såpass få sauebruk og svineprodusenter har fått innvilget tilskudd, er etter det vi erfarer, frykt for at investeringer i disse produksjonene kan resultere i overproduksjon.

Nest etter melk fikk produsenter av storfekjøtt, for eksempel gårdbrukere med ammeku, flest tilskudd. Her fikk 107 produsenter investeringstilskudd.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrebilsjåfør med ambisjoner