Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

7 av 10 rapporterte til Kukontrollen

Oppslutninga var høyest i Trøndelag og lavest i Rogaland

Melk: Seterproduksjon av melk med med mobil melkerobot. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Melk: Seterproduksjon av melk med med mobil melkerobot. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Tall fra Mimiro viser at 70 prosent av melkebøndene fikk godkjent sin årsrapport fra Kukontrollen i 2021. Det var litt færre enn året før. Fristen for rapportering gikk ut 10. januar, og kravet var minimum 11 kontroller, og av disse måtte det være minst 6 kontroller med prøveuttak..

OPPSLUTNINGA ER OGSÅ mye høyere blant Tine sine leverandører enn hos leverandørene til Q-Meieriene. Forskjellen var 71,4 prosent godkjente årsoppgjør hos Tine og bare 29,4 prosent hos Q. I alt var det 4 757 produsenter som fikk godkjent årsoppgjøret sitt.

Det er også store forskjeller fra region til region. Trøndelag topper statistikken med 77 godkjente årsoppgjør, mens Rogaland bare har 51 prosent. En av årsakene til den lave oppslutningen i Rogaland er at Q-Meieriene har sitt hovedsete på Jæren, og at det her er tett mellom Q-leverandørene.

I GEITEKONTROLLEN VAR DET i alt 169 bruk som fikk godkjent årsoppgjøret sitt, noe som utgjør 68,7 prosent av totalen. Det var en liten nedang fra 69,8 prosent i 2020.

De aller flittigste til å rapportere var geitemelkprodusenter i Rogaland. Der var oppslutningen på hele 90 prosent.

Neste artikkel

Rykta sa at ammekubønder ga opp, men her er tala