Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

9 av 10 purkebesetninger registrert i dyrevelferdsprogrammet

Nå ønsker næringa at deltakelse i dyrevelferdsprogrammet skal forskriftsfestes

Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Det er god oppslutning for dyrevelferdsprogrammet for svin. Dette ifølge tall fra Animalia.

Per 23. september er 912 purkebesetninger meldt inn i dyrevelferdsprogrammet. Dette utgjør omtrent 90 prosent av alle purkebesetningene i Norge, skriver Animalia på sine nettsider.

Det var næringa selv som vedtok et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris 1, januar 2018. Fra 1. juli i år, ble også purkebesetninger omfattet av programmet.

Koster å ikke delta

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav til systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring og håndtering av sykdom og skadde dyr. Tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

For produsentene som ikke er med i programmet vil det bety økonomiske konvekvenser. Fra 1. januar 2019 innførte slakteriene et trekk på 50 øre per kilo slakt, for de som ikke deltar. For en stor besetning utgjør dette et potensielt tap på mellom 250.000 til 300.000 kroner per år.

Annonse

Skal inn i holdforskriften

Frem til nå har dyrevelferdsprogrammet vært frivillig. Men næringa selv har bedt Mattilsynet om deltakelsen tas inn i den såkalte holdforskriften. Ifølge Animali skal forslaget til forskrift snarlig sendes ut på høring.

Alle de store er med

Det er Helsegris-systemet som brukes om dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for dyrevelferdsprogrammet. Tall fra Animalia viser at alle de største besetningene nå er registrert i Helsegris.

90,3 prosent av alle slaktegrisprodusenter, som leverer mer enn 50 griser per år er nå registrert.

Besetninger med mer enn 50 griser står for 99 prosent av totalproduksjon, skriver Animalia.

Neste artikkel

Økt fruktbarhet ga pallplass