Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ABC om klimakalkulatoren

Lurer du på hvor store utslippene av klimagasser er fra kornproduksjonen din, kan klimakalkulatoren gi deg oversikten.

- Det som måles i klimakalkulatoren er utslippene av CO2, lystgass og metan totalt for gården og for hver produserte enhet, sier Svein Skøien, prosjektleder for klimasmart landbruk. Illustrasjonsfoto: Marit Glærum
- Det som måles i klimakalkulatoren er utslippene av CO2, lystgass og metan totalt for gården og for hver produserte enhet, sier Svein Skøien, prosjektleder for klimasmart landbruk. Illustrasjonsfoto: Marit Glærum

Klimakalkulatoren ble lansert 15. oktober. Først ut er melk, svin og korn. Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som kan brukes på PC, smarttelefon og nettbrett.

Bruker du Skifteplan er allerede de fleste opplysningene som trengs lagt inn i systemet. Da trenger du bare klikke på en knapp for å akseptere at opplysningene kan hentes ut. Men først må du logge deg inn i systemet med BankID eller via Produsentregisteret.

- Alle som er registrert som produsenter i landbruket kan gå inn i klimakalkulatoren, og det er gratis, sier Svein Skøien, prosjektleder for klimasmart landbruk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

1000 har brukt den

Hittil har cirka 1000 bønder gått inn i Klimakalkulatoren, men ikke alle registreringene er vellykkede. Gårdbrukere som ikke har lagt inn nok data får opp feilmelding når de går inn på klimakalkulatoren.

Svein Skøien,
Svein Skøien,

- For fem år siden tok NLR og Bondelaget et initiativ for å se på hva de gjorde i Sverige og Danmark på dette området. Året etter startet vi arbeidet opp prosjektet klimasmart landbruk, og i 2020 startet vi Landbrukets klimaplan. Dette er en plan for hvordan landbruket skal kutte klimagassutslippene og øke opptaket av karbon for perioden 2021 til 2030, sier Skøien.

Målet er at jordbruket i Norge i løpet av ti år skal kutte de samlede klimagassutslippene og øke opptaket av karbon i jorda tilsvarende fem millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Annonse

I dag har 17 organisasjoner eierskap til klimakalkulatoren. Klimakalkulatoren, sammen med rådgiving, er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan

Gjennomsnittsfaktorer

- Det som måles i klimakalkulatoren er utslippene av CO2, lystgass og metan totalt for gården og for hver produserte enhet. Det er også disse som rapporteres fra jordbruket på nasjonalt nivå, forteller Skøien. Men gårdens egne tall blir ikke rapportert videre. De er det bonden og eventuelt rådgiver som kan se.

De som har laget klimakalkulatoren har brukt modeller utviklet av forskere ved NMBU. Landbrukets Dataflyt står for innhentingen av data og har utviklet klimakalkulatoren

- For jordbruksarealene hentes det inn jordsmonnkart som viser innholdet av organisk materiale i jorda. Vi har også en gjennomsnittsfaktor fra Meteorologisk Institutt som beskriver klimaet i ditt område; nedbør, fordamping og vekstsesong.

Svein Skøien understreker at klimakalkulatoren bygger på gjennomsnittsverdier.

- Har du det og det gjødsellageret vet vi at utslippene normalt blir slik og slik, sier Skøien.

Fremtidige krav

- I dag er det ingen krav om at gårdbrukerne må dokumentere klimautslippene. Tror du dette kan komme i fremtiden?

- Det er ikke så vanskelig å gjette seg til at det kommer en eller annen form for krav fra staten. Det utredes nå om klimakalkulatoren skal bli en bransjestandard. Det er også sannsynlig at det kan komme krav fra varemottakere, sier Skøien.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– Andre fordeler er vel så viktige