Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Advarer mot bruk av mellommenn

Etter flere presseoppslag om tvilsomme arbeids-, lønns- og boforhold for sesongarbeidere i grøntnæringen, har næringen tatt grep. Fra desember starter et obligatorisk arbeidsgiverkurs.

Illustrasjonsbilde: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Illustrasjonsbilde: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

- Vi skal ikke ha liknende eksempler hvor sesongarbeidskraften som kommer til oss, opplever uryddige lønns- og arbeidsforhold. Det store flertallet av produsenter driver innenfor regelverket og etablerer gode arbeidsforhold. Det er malen, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Organisasjonene i landbruket møtte i forrige uke landbruksminister Olaug Bollestad og statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet. I tillegg til Bondelaget deltok også Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, BAMA, Norgrønt og Norges Bærdyrkerlag på møtet.

- Dette er alvorlige lovbrudd og et uttrykk for en ukultur som landbruket ikke kan være bekjent av. Jeg har fått forsikringer om næringen skal rydde opp, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad etter møtet.

Organisasjonene i landbruket har laget en tiltaksliste i fem punkter, som de presenterte for landbruksministeren. Disse er:

Annonse

- Bonden har ansvaret som arbeidsgiver, da er nærhet til arbeidstakere viktig. Vi advarer derfor mot å bruke såkalte mellommenn, det vil si selskaper som tar seg av ulike lønns- og arbeidsforhold. Hvis det er behov, bruk anerkjente aktører og skriftlighet, understreker Bartnes.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skal kurse bonden om arbeidsgjevaransvar