Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anbefaler avansert sikring

Bønder bør beskytte seg bedre mot tyveriraid.

 Avansert sikring er ikke vanlig, og svakhetene kan få økt betydning når byggene i hovedsak er i tre. Foto: istock / tunart.
Avansert sikring er ikke vanlig, og svakhetene kan få økt betydning når byggene i hovedsak er i tre. Foto: istock / tunart.

I en pressemelding skriver Landkreditt at norske gårdsbruk ikke er godt nok sikret mot tyveri og innbrudd.

– I en måling utført av Agri Analyse for Landkreditt, har bøndene blitt spurt om hvor godt de mener verdier og utstyr på gården er sikret. De har selv fått sette tallkarakter på en skala der én betyr svært dårlig og seks betyr svært god sikring. Nær 60 prosent plasserer seg i nedre halvdel av karakterrekken, forteller bank-og forsikringsselskapet Landkreditt.

– Sikkerheten bør generelt sett opp, for skaderapportene viser at tyverier fra gårdsbruk dessverre skjer relativt hyppig. Ofte er det også snakk om store verdier i form av maskiner og utstyr som blir stjålet, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Dyrt utstyr

GPS-utstyr og skjermer fra traktorer og arbeidsmaskiner er ettertraktet blant kriminelle. Det samme gjelder dyrt håndverktøy, driller, motorsager, ryddesager og sveiseapparater.

Annonse

– Vi har en del eksempler på tyveriraid der verdier for flere hundre tusen kroner forsvinner. I mange tilfeller er det tydelig at profesjonelle bander er på ferde, og disse kan flytte seg fra fylke til fylke og gå ganske planmessig til verks, sier Ane Wiig Syvertsen.

Hun håper at bøndene i økende grad vil iverksette tiltak som gjør det vanskeligere for tyvene.

– Oppgradering til forsikringsgodkjente låser og alarmanlegg med varsling til vaktselskap burde være aktuelt for ganske mange. Slike tiltak premieres også med forsikringsrabatter hos selskapene, sier hun.

Foreløpig baserer mange gårdsbruk seg på enkle låssystemer som tyvebander lett kommer seg forbi, mener Carl Cederstolpe, landbruksrådgiver i Gårdsforsikring AS.

– Bøndene går jo inn og ut av bygningene mange ganger om dagen, så det kan oppleves tungvint å skulle låse. Men profesjonelle tyver kartlegger arbeidsmønsteret på gården, og trenger ikke mange minuttene på å gjøre et raid. Derfor er det viktig med sikring, og gjerne kameraovervåking i tillegg, sier han.

Neste artikkel

Han forsøker å stenge ute kjeltringer med bom