Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anbefaler mer høstoljevekster

Stort potensiale og mange fordeler med mer dyrking av raps og rybs

GODE MULIGHETER: NIBIO mener det er et stort potensiale for å dyrke mer oljevekster i Norge.
GODE MULIGHETER: NIBIO mener det er et stort potensiale for å dyrke mer oljevekster i Norge.

På grunn av krigen i Ukraina har prisen på oljevekster på verdensmarkedet økt markant. Det bør gjøre dyrking av vekster som raps og rybs enda mer interessant som vekstskifte for norske korndyrkere i årene som kommer, mener NIBIO.

Annonse

Rundt 2017 blei det kun dyrka oljevekster på én prosent av kornarealet i Norge, men ifølge NIBIO er det poentsiale for å gange dette med ni. Blant annet er det ubrukt potensiale både i Trøndelag og i områdene rundt Mjøsa.

I tillegg til at det kan bli høy etterspørsel i de kommende årene, er det en rekke agronomiske fordeler med oljevekster. De er blant annet spesielt gode som forgrøde før korn, og man kan regne med en avlingsøkning på rundt 50 kilo per dekar når man har hvete etter raps. Det kan også gi forbedret kvalitet på kornet, og redusere risikoen for sykdommer. Så lenge høstoljevekstene får god tid til etablering før frosten kommer, er det gode muligheter for å ta store avlinger, skriver NIBIO.

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke