Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anbefaler rask deling ved samlivsbrudd

- Foreta en deling og gjør opp økonomisk så fort som mulig. Det blir som med kroppen vår: Rene brudd er det beste og gror best etterpå, sier Ole Christen Hallesby

Ole Christen Hallesby driver Hallesby rådgivning i Tønsberg . Foto: Øystein Heggdal
Ole Christen Hallesby driver Hallesby rådgivning i Tønsberg . Foto: Øystein Heggdal

Sammen med kona Marianne Andersen driver Hallesby rådgivning mot bønder, både ved eierskifte og samlivsbrudd.

- Den måten Birger Bull og Lena Bye taklet samlivsbruddet sitt på er dessverre ikke typisk i landbruket. Gode intensjoner blir over tid svekket, ny partner kommer i bildet og andre forhold kan skape konflikt over tid, sier Hallesby.

- Hva er de største utfordringene ved samlivsbrudd i landbruket?

- I forhold til det som oftest er vanlig i resten av samfunnet har vi i landbruket kombinasjonen av tre elementer: Hjem - arbeidsplass - tradisjon. Ofte blir det den som eier og har gården som arbeidsplass, som overtar også hjemmet. Når det ikke er den som driver som eier, kan dette bli vanskeligere. Verdiene ektefellene har er som regel bundet i gården. Det er lite frie økonomiske verdier å dele på. Dermed blir det vanskelig å løse ut den ektefellen som må flytte.

Tilgodese barna

- Hvilke råd vil du gi bønder som bestemmer seg for å skille lag?

- Foreta en deling og gjør opp økonomisk så fort som mulig. Det blir som med kroppen vår: Rene brudd er det beste og gror best etterpå. Kompliserte brudd krever mer og kan gi mer varige men. Normalt vil jeg fraråde avtaler som binder de tidligere ektefellene framover. Ny partner kan komme inn, noe som vil skape et annet fokus og gi større grunnlag for konflikt, sier Hallesby. Han har imidlertid ett viktig unntak fra denne “regelen”:

Annonse

- Hvis man har store barn, for eksempel mellom 15 og 25 år, kan man gjøre en avtale om at gården verdsettes rimelig ved skilsmissen, mot at den overdras like rimelig til et av parets felles barn. Hvis den imidlertid selges i markedet til en høyere pris, kan det skje et etteroppgjør mellom de tidligere ektefellene. I slike tilfelle er det spesielt viktig at avtalen er konkret med hensyn til tidspunkt for overdragelse og verdsetting.

Fraråder utsettelser

- Hva kjennetegner de samlivsbruddene som gir mest konflikter?

- Ikke klare brudd, det vil si mangel på rene linjer. Utsettelser og holdningen: «Det ordner vi senere», kan skape konflikter. Bitterhet over å miste noe du har ofret mye for og følelse av urettferdighet, kan også gjøre skilsmissen mer konfliktfylt.

- Er det noen fellestrekk med hva som utløser samlivsbrudd i landbruket?

- Når gården får førsteplassen framfor samlivet. I konkurransen om ressurser, tid og penger blir ofte gården vinneren. Fritid er en høyt verdsatt verdi i samfunnet. Å neglisjere dette kan derfor være medvirkende, sier Hallesby. Han mener par som ikke klarer å gjøre gården til «vårt prosjekt» har større sjanse for å mislykkes.

- Begge bør med hele sitt hjerte kunne omtale gården som «vår gård». Et kritisk spørsmål er om begge opplever at de har like stor avgjørelsesmyndighet i viktige spørsmål. I noen tilfeller ser vi også at lojaliteten til gården og foreldrene er større enn lojaliteten mellom ektefellene. Da kommer ektefellen ikke bare på 2. plass etter gården, men på 3. plass etter svigerforeldrene.

Skriv avtaler

- Hvilke avtaler bør unge som begynner i landbruket gjøre på forhånd, i tilfelle et samlivsbrudd?

- For å unngå et samlivsbrudd må det skapes en trygghet for at den som flytter til en gård kan si: «Her vil jeg satse». Samtaler og avklaring av felles mål må konkretiseres i avtaler. Om det dreier seg om formalisering av eierskap eller avtale om økonomisk deling, er opp til den enkelte. Men avtaler kan gi en trygghet som gjør at begge parter kan senke skuldrene og slippe å være på vakt. Det kan bidra til at man kan unngå å komme til et brudd, sier Hallesby.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nye eiere for Duett Eierskifte