Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antibiotikaresistens funnet nær gårder

Det er funnet antibiotikaresistente bakterier i det norsk kulturlandskapet. Med unntak av ett tilfelle ble alle de antibiotikaresistente bakteriene funnet i prøver nær økologisk landbruk.

RESISTENTE: Forskerne fant antibiotikaresistente bakterier i 1,9 prosent av prøvene som ble tatt i nærheten av gårder. Arkivfoto: Norsk Landbruk
RESISTENTE: Forskerne fant antibiotikaresistente bakterier i 1,9 prosent av prøvene som ble tatt i nærheten av gårder. Arkivfoto: Norsk Landbruk

I et prosjekt som er gjennomført på oppdrag for Miljødirektoratet, har forskere fra NIBIO tatt 644 prøver i ti områder rundt om i landet, for å se på omfanget av antibiotikaresistens i norsk natur. Forskerne fant antibiotikaresistens i 1,9 prosent av prøvene.

PRØVENE AV ARTENE ble tatt i kantsonen til dyrkingsfelt, og jordprøvene ble tatt inne i feltet.

– Vi tok prøver fra mus, snegler, meitemark, rødkløver og jord. Vi var også i områder der det ikke var dyrking, det vi kan kalle naturområder med lav menneskelig aktivitet. Der tok vi kun jordprøver. Her ble det ikke funnet noen antibiotikaresistente bakterier, forteller seniorforsker Hans Geir Eiken i Divisjon for miljø og naturressurser i NIBIO.

Hans Geir Eiken, seniorforsker i Divisjon for miljø og naturressurser i NIBIO  Foto: Erling Fløistad
Hans Geir Eiken, seniorforsker i Divisjon for miljø og naturressurser i NIBIO Foto: Erling Fløistad

Norge kan ifølge Eiken være et av de reneste landene i verden når det gjelder antibiotikaresistens.

Annonse

– Men vi er en del av verden. Fugler kan muligens dra med seg antibiotikaresistente bakterier. Selv om nivåene er veldig lave, kan vi ikke neglisjere det i kulturlandskapet. Landbruket har gjort mye siden man bruker så lite antibiotika, og det er lite avrenning fra husdyrgjødsel i Norge. Men det er likevel en fare. Vi fant 7–8 ganske alvorlige tilfeller der vi så at det var bakterier som var resistente mot noen av de vanligste legemidlene med antibiotika, sier Eiken.

FORSKEREN HAR INGEN entydig forklaring på hvorfor nesten alle de antibiotikaresistente bakteriene ble funnet i prøver nær økologiske gårdsbruk.

– Vi har ikke vitenskapelige bevis for hva dette skyldes. Men vi fant en statistisk, signifikant sammenheng mellom bruk av husdyrgjødsel og antibiotikaresistens i jordprøver. Det er mulig en bruker noe mer husdyrgjødsel i økologiske enn i konvensjonelle dyrkingsfelt, sier Eiken, og legger til at de ønsker å følge opp dette forholdet i senere studier.

FRYKTEN TIL FORSKERNE er at et høyt nivå av antibiotikaresistente bakterier ute i naturen, skal komme tilbake i matproduksjonen og tas opp av mennesker og dyr i ukokte produkter.

– Dette ønsker vi å forske mer på. Vi er foreløpig ikke sikre på om de resistente bakteriene som er ute i naturen, går tilbake til mennesker og dyr.

Hvordan forklarer du at dere i prosjektet, ikke så noen sammenheng mellom bruk av sprøytemidler og antibiotikaresistente bakterier?

– Vi lurer på om dette kan være fordi de produksjonene som bruker sprøytemidler, kanskje bruker mindre husdyrgjødsel. Her er det foreløpig litt vanskelig å konkludere med hva som er årsak og virkning. Vi ønsker å gjøre noen større undersøkelser, sier Eiken.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Følg godt med i kornåkeren