Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpner for sesongarbeidere fra tredjeland

Sesongarbeidere fra land utenfor EØS kan likevel få komme til Norge i sommer. Regjeringen har nå gjort de nødvendige endringene i regelverket.

Potetbonde Anders Nordlund på Vormsund vil trolig klare å skaffe de sesongarbeiderne han trenger til årets innhøsting. (Arkivfoto)
Potetbonde Anders Nordlund på Vormsund vil trolig klare å skaffe de sesongarbeiderne han trenger til årets innhøsting. (Arkivfoto)

Ifølge Bondelaget har drøyt 3.000 sesongarbeidere fra tredjeland jobbet på norske gårder de siste årene. De fleste av disse kommer fra Ukraina, Vietnam og Filippinene. Mange bønder hevder at disse sesongarbeiderne er nøkkelpersonell, som det vil være vanskelig å erstatte.

– Etterlengtet avklaring

Bondelaget har i samarbeid med grønt-, frukt- og bærnæringa i lengre tid jobbet for å få inn en åpning i regelverket for å ta inn arbeidskraft fra tredjeland.

- Vedtaket i regjeringen er en etterlengtet og god avklaring. Dette vil bidra til at flere bønder klarer å gjennomføre årets produksjon som planlagt, sier Lars Petter Bartnes i Bondelaget. Han understreker at dette kommer i tillegg til flere tiltak for å skaffe arbeidskraft fra Norge og EØS.

- Vi er fornøyde med den totale innsatsen til regjeringen for å skaffe arbeidskraft til landbruket, sier Bartnes.

– Vi er fornøyde med innsatsen til regjeringen , sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Foto: Øystein Heggdal
– Vi er fornøyde med innsatsen til regjeringen , sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Foto: Øystein Heggdal

– Praktiske utfordringer

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier hun er glad for at de kan gjøre endringer i regelverket som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge.

Annonse

- Nå åpner vi for at arbeidsgiverne kan få den arbeidskraften de trenger, sier statsråden.

- Det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det i Norge. Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge. Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer og at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om karantene etter ankomst fra utlandet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Begrenset flytrafikk

Sesongarbeidere som vil reise til Norge kan likevel støte på noen praktiske utfordringer. For eksempel er de fleste av Norges visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt, og det er også svært begrenset flytrafikk inn til Norge.

- Har du fått tilbakemelding fra medlemmer om at de har problemer med å få nødvendige visum og transport til sine sesongarbeidere?

- Foreløpig har jeg bare fått meldinger om at folk er positive til åpningen fra tredjeland. Vi har ennå ikke sett på problemstillingene knyttet til transport og visum.

- Kan sesongarbeiderne i landbruket jobbe i karanteneperioden?

- Karantenebestemmelsene til myndighetene er fortsatt gjeldende. Vi har jobbet for at man i størst mulig grad innenfor fastsatt regelverk kan jobbe i karanteneperioden. Men det er fortsatt merkostnader knyttet til karantene som vil belaste næringen, sier Bartnes og viser til merkostnader til innkvartering og tiltak for å gjennomføre smitte risikodempende tiltak i produksjonen, svarer Lars Petter Bartnes.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Advarer mot bruk av mellommenn