Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arrangerer granryddedugnad

Sitka, lutz og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge.

RYDDE: Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Foto: Norsk Botanisk Forening.
RYDDE: Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Foto: Norsk Botanisk Forening.

Fra 24.-26. september arrangeres granryddedugnader over hele landet for å bekjempe fremmede treslag som sprer seg og truer natur og arter.

– Fremmede arter utgjør en av de største truslene mot naturmangfold i Norge. Skadelige treslag er trær som opptrer utenfor sitt naturlige leveområde, sprer seg raskt og effektivt ut i naturen, og fører til tap av biologisk mangfold. Sitka, lutz, vrifuru, japanlerk og hybridlerk er treslag som ifølge Artsdatabankens fremmedartsliste utgjør en høy risiko for norsk natur. Likevel blir slike trær fortsatt plantet ut av skogbruket. De har stor spredningsevne og sprer seg ofte utenfor plantefeltene, noe som kan føre til at andre arter mister leveområdene sine, skriver Naturvernforbundet.

Annonse

– Sitka- og lutzgran har spredt seg mest i kystområdene, men er også observert spredt til kystlynghei, eng, skogsmark, beitemark og myr. Vi står i fare for å miste flere av disse naturtypene, og det samme gjelder mange av artene som lever her. Ved å fjerne de skadelige treslagene som har spredd seg ut i disse områdene, bidrar vi til å bevare naturmangfoldet og redde truede naturtyper og arter, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Neste artikkel

Tidenes høyeste avvirkning i skogen