Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Beate blir ny styreleder i Norsvin

Endringer også i flere samvirkestyrer.

TOPP: Beate Menes Didriksen ble valgt til ny styreleder i Norsvin. Foto: Norsvin
TOPP: Beate Menes Didriksen ble valgt til ny styreleder i Norsvin. Foto: Norsvin

Dette har vært uka for årsmøter, og både Norsvin, Geno og Tyr har avholdt sine møter.

Norsvin sitt styre for kommende periode består av ny styreleder Beate Menes Didriksen, fra Vestfold og Telemark. Didriksen har sittet som nestleder i styret de siste to årene og vært styremedlem siden 2014. Hun driver SPF-smågrisproduksjon sammen med mannen sin i Stokke med ca. 120 årspurker. Beate jobber også i Norgesfôr.

Per Inge Egeland, fra Rogaland, ble valgt til ny nestleder. Maria Østerås, Innlandet ble gjenvalgt i styret. Valgkomiteen hadde innstilt Hans Ole Sætra Erikstein, Vestfold og Telemark som nytt styremedlem, men etter benkeforslag ble Geir Brede, Trøndelag valgt som nytt styremedlem. Harald Bøhnsdalen, Viken ble også valgt som nytt styremedlem. Ansatte-valgte styrerepresentanter er Solveig Kongsrud og Dyre Johan Haug.

Som årsmøteordfører ble Bente Børsheim fra Nordland gjenvalgt.  Einar Myki, Innlandet, ble gjenvalgt som varaordfører.

Som vararepresentanter til styret ble følgende valgt: Jens Kristian Torgersen, Nordland, Silje Nicoline Graffer, Trøndelag, Øyvor Åsbakk, Nordland og Per Inge Midtbø, Vestland, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Som nye i valgkomiteen finner vi Lars Egil Blekkerud, Innlandet og Knut Helmer Feltstykket, Agder. Jørn Gunnar Ellingsen, Nordland, ble valgt til ny leder i valgkomiteen. I tillegg sitter Helene Wekre Høyem, Trøndelag, Kristian Hotvedt, Vestfold og Telemark og Lars Hubred, Møre og Romsdal i valgkomiteen.

GENO

UNG BONDE: Vegard Nils Smenes blir tidenes yngste styreleder i Geno. Her er han enda yngre, hjemme på gården på Averøya. Arkivfoto: Norsk Landbruk.
UNG BONDE: Vegard Nils Smenes blir tidenes yngste styreleder i Geno. Her er han enda yngre, hjemme på gården på Averøya. Arkivfoto: Norsk Landbruk.

Vegard Nils Smenes (34 år), fra Averøy i Møre og Romsdal, ble valgt som tidenes yngste styreleder i Geno. Anne Margrethe Solheim Stormo, fra Reipå i Nordland, er gjenvalgt som nestleder.

Vegard Nils Smenes ble første gang valgt inn i styret i Geno i 2020. Han har også erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Han har også deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Videre skriver Geno at det ble stor utskifting i styret i år. Fra område øst har Gunn Randi Finstad, fra Rendalen i Innlandet, kommet inn som nytt styremedlem øst.

Det ble holdt supplerende valg for midt i og med at Vegard Smenes, som var sittende styremedlem fra midt, ble innstilt som styreleder. Her ble Oddvar Mikkelsen innstilt fra valgkomiteen. I tillegg kom det inn benkeforslag på Ola Kvendset. Da første votering førte til stemmelikhet mellom kandidatene, måtte det kjøres en ekstra votering uten mulighet for blanke stemmer. Det var til slutt Oddvar Mikkelsen, fra Kvanne i Møre og Romsdal, som ble valgt med 21 mot 18 stemmer.

Ole Magnar Undheim, fra Brusand i Rogaland, er gjenvalgt fra område sørvest.

Annonse

Alle styremedlemmer er valgt for to år, bortsett fra Oddvar Mikkelsen som er valgt for ett år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.

TYR

KONTINUITET: Erling Gresseth fortsetter som styreleder i Geno. Foto: Kristin Bergo.
KONTINUITET: Erling Gresseth fortsetter som styreleder i Geno. Foto: Kristin Bergo.

I avlsorganisasjonen for kjøttfe ble styreleder Erling Gresseth gjenvalgt. Videre ser det nye styret slik ut:

Leder: Erling Gresseth

Nestleder: Jan Håvard Refsethås

Styremedlem: Ann Kristin Nes

Styremedlem: Per Ivar Lauman (ikke på valg i 2021)

Styremedlem: Per Øivin Sola (ikke på valg i 2021)

Styremedlem: Mari Østby (ikke på valg i 2021)

1.vara: Synne Vahl Rogn

2.vara: Anders Rettedal

3.vara: Karl Gustav Lofthus

4.vara: Gunnar Bjørndal

Neste artikkel

Geno skal bygge nytt oksefjøs