Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Benkeforslag veltet valgkomiteens innstilling to ganger

Oddrun Killingmo tapte første runde mot Per Øivin Sola, men danket så ut Anders Rettedal.

TYR: Styret i Tyr 2022/23: Fra venstre: Oddrun Kyllingmo, Per Øivin Sola, Ann Kristin Nes, Lasse Stæhr, Erling Gresseth (leder), Jan Håvard Refsethås (nestleder). Foto: Guro Alderslyst, Tyr
TYR: Styret i Tyr 2022/23: Fra venstre: Oddrun Kyllingmo, Per Øivin Sola, Ann Kristin Nes, Lasse Stæhr, Erling Gresseth (leder), Jan Håvard Refsethås (nestleder). Foto: Guro Alderslyst, Tyr

Det begynner å bli en vane at årsmøtedeltakerne til Tyr gjør om på valgkomiteen sin innstilling. Det skjedde også i år.

Etter at Erling Gresseth og Jan Håvard Refsethås var gjenvalgt, som henholdsvis leder og nestleder, ble det spenning og dramatikk i årsmøtesalen til Tyr. Valgkomiteen ønsket ikke gjenvalg av Per Øivin Sola til styret, men etter et benkeforslag fulgte en dramatisk avstemning. 16 av årsmøtedeltakerne hadde stemt for Kyllingmo og 16 for Sola, mens en hadde stemt blankt. Dermed måtte det en ny avstemning til. Den vant Sola fra Vestfold med 20 stemmer mot nordlendingen Kyllingmo.

Annonse

Men et styre uten representasjon fra de nordlige landsdelene mobiliserte til en ny kamp. Da var det Oddrun Kyllingmo sitt navn som ble fremmet som benkeforslag opp mot Anders Schanche Rettedal fra Rogaland. Den avstemningen vant hun med 17 mot 16 stemmer. Rettedal ble i stedet valgt inn som tredje vara til styret.

Det hører også med til historien Rettedal skulle vært delegat på årsmøtet, men ble forhindret fra å reise.

Det nye styret i Tyr består da av Erling Gresseth (leder), Jan Håvard Refsethås (nestleder), Ann Kristin Nes, Per Øivin Sola, Oddrun Kyllingmo og Synne Vahl Rogn. Lasse Stæhr er fast møtende vara til styret.

Neste artikkel

Ny modell for okseeierskap