Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber grøntprodusentene plante og så

Grøntprodusentene får nå en “våronngaranti” som sikrer dem erstatning hvis de ikke får høstet avlingene sine, fordi de ikke får tak i sesongarbeidere.

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter, sier landbruksminister Olaug Bollestad.
– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

I dag ble Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukerlag og staten enige om risikoavlastningsordningen for grøntnæringa. Denne tar utgangspunkt i avlingsskadeordningen for jordbruket.

Mange produsenter er usikre på om det vil bli mangel på arbeidskraft når innhøstingen skal gå i gang. De har derfor ventet med å ta beslutningen om hva og hvor mye som skal plantes eller sås.

Usikkerhet

- Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom. Vi har jobbet for en løsning som i enda større grad ville fjernet den økonomiske usikkerheten, og slik bidratt til at produksjonsplanene vil gå som normalt i år, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag
Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Hvor stor del av et eventuelt tap vil bli dekket?

Annonse

– Det er 30 prosent egenrisiko. Dette betyr at en grøntprodusent må ha hatt et avlingstap på mer enn 30 prosent før vedkommende kan søke om erstatning. Men taket for hver vekstgruppe er nå økt fra 750.000 til to millioner kroner.

– Er et noe krav om at grøntprodusentene som søker om erstatning også ska ha forsøkt å få tak i norsk arbeidskraft gjennom NAV?

– Hvis en produsent nå tar beslutningen om å dyrke regner jeg med at vedkommende vil gjøre det som er mulig for å få tak i arbeidskraft. Vi er blitt enige om en overordnet protokoll. Nå skal forskriften utformes, svarer Gimming.

Norske produkter

Utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket gjør at det kan gis erstatning for uhøstet frukt, bær, grønnsaker og poteter. Forutsetningen er at det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien.

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon i neste uke. Landbruksdirektoratet vil også sende på høring endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede mv. skader i plante- og honningproduksjon og sende ut rundskriv om ordningen i løpet av kort tid.

Partene er enige om å heve den maksimale utbetalingen til to millioner kroner og inkludere veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting. Ordningen gjelder for innhøstingssesongen 2020.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Reduserer lagersvinn med temperaturstyring