Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bjørn Rygg skal bygge fjøs

Danske Gråkjær ga opp Norge. Nå tar BRI Landbruksbygg opp konkurransen med Fjøssystemer og Felleskjøpet Agri.

Bjørn Rygg etablerer BRI Landbruksbygg for å bli totalentreprenør på landbruksbygg. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Bjørn Rygg etablerer BRI Landbruksbygg for å bli totalentreprenør på landbruksbygg. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Det skapte stor oppmerksomhet da en av de store totalleverandørene av fjøs, danske Gråkjær, sa takk for seg på det norske markedet i juni. Den gang var det få som visste at Bjørn Rygg allerede gikk med planer om å ta opp konkurransen som totalleverandør av landbruksbygg.

– Dette er noe Bjørn Rygg har jobbet en stund med, men det falt sammen i tid og ble veldig aktuelt da Gråkjær avsluttet virksomheten i Norge rett før sommeren, forteller Vegard Schanke, som har fått jobben med å bygge opp BRI Landbruksbygg.

HELLER IKKE SCHANKE var klar over dette da han som markedssjef for Gråkjær i Norge måtte informere fjøskundene sine om at danskene sa nei til nye oppdrag og bare ville fullføre allerede inngåtte kontrakter.

I prinsippet skal BRI Landbruksbygg levere alle typer landbruksbygg, men i bedriftens første fase vil de ha fokus på melkeku. Selv om BRI Agri også driver Reime Landteknikk, og dermed har GEA sin melkerobot innomhus, vil BRI Landbruksbygg være en robotnøytral fjøsbygger.

– Det vil nok stå en rød eller blå robot i de fleste robotfjøsene våre. Vi skal være nøytrale, forteller Schanke.

DEN NYE TOTALLEVERANDØREN SKAL har selvsagt som mål å være konkurransedyktige på store robotfjøs, men det store målet er å utvikle fjøsløsninger som gjør at også melkebønder med mindre kvoter kan investere. Bjørn Rygg har tidligere fortalt at han tror på en renessanse for mindre landbruksmaskiner. Den linja vil også BRI Landbruksbygg følge.

– Vi vil ha et spesielt fokus på de små og mellomstore. Skal vi ha et landbruk over hele Norge må det legges til rette for investeringer hos melkebruk mellom 100 og 200 tonn. Det er klart at staten må på banen med penger for å støtte opp om investeringer hos de minste brukene, men det har vi tro på. Vi skal utvikle konsept for slike fjøs, og da er det ikke bare robot som teller, sier Vegard Schanke.

DEN NYE SJEFEN for BRI Landbruksbygg bruker klisjeen om at den nye totalentreprenøren skal bygges stein på stein. Men når Bjørn Rygg bygger noe så skjer det ofte ved at steinene legges raskt og effektivt. Hvor stor organisasjonen er i dag, på hans andre arbeidsdag, har ikke Schanke lyst til å si så mye om, men den skal vokse framover.

– Vi er i en oppbyggingsfase der vi kommer til å bli flere de nærmeste månedene. BRI Landbruksbygg skal være et attraktivt sted å jobbe, og vi skal ha tak i de flinkeste folka i bransjen. Vi skal være en seriøs partner for landbruket, og en seriøs aktør med langsiktige planer, sier han offensivt.

Dette skriver BR Landbruksbygg i pressemeldingen:

BR Industrier vil ha sin del av markedet for landbruksbygg i Norge og etablerer BRI Landbruksbygg med hovedsete på Jæren Landbrukspark på Klepp. Vegard Schanche som har lang fartstid innen bransjen får nå jobben med å bygge opp det nye selskapet.

BRI Landbruksbygg vil være en kompetent, solid og seriøs samarbeidspartner for den norske bonden i gjennomføringen av sitt byggeprosjekt. BRI Landbruksbygg skal være en attraktiv partner både for bonden, leverandører, samarbeidspartnere og kompetansemiljøer.

BRI Landbruksbygg vil jobbe med konseptutvikling, standardisering og serieproduksjon for å tilby kunden den mest kostnadseffektive løsningen.

– Med solid norsk eierskap skal BRI Landbruksbygg bygge stein på stein og bli en seriøs aktør i det norske markedet for landbruksbygg. Vi skal være innovative og knytte til oss de dyktigste folkene både innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektene, sier Vegard Schanche

– Vi tror på entreprenørskap og vi tror på norsk landbruk i både liten og stor skala. Det er behov for en seriøs «robotnøytral» aktør i dette markedet som også retter seg inn mot små og mellomstore produsenter. Vi er offensive, og dette er god dag for oss!» Sier Bjørn Rygg.

BR Industrier står i dag bak 25 virksomheter fordelt i 4 divisjoner, og sysselsetter rundt 1000 mennesker.

Vi vil bygge en kultur der vi tror på det umulige, utvikler arbeidsplasser og skaper gode historier for bygd og land. Dette gjør vi med sterkt engasjement, mot og vilje til å tenke utradisjonelt. Dagens BR Industrier er et resultat av mer enn 30 års arbeid med å bygge stein for stein. Vi er blitt store og mange, men dette er begynnelsen på fortsettelsen.

Neste artikkel

– Hver gård bør ha sitt biogassanlegg