Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
FORSØKET: Her slås graset med en Kuhn med crimper breispredning. Foto: NLR
FORSØKET: Her slås graset med en Kuhn med crimper breispredning. Foto: NLR

Breispredermaskiner fortørker graset best

– En breispredermaskin med stengelbehandler som breisprer graset godt, gir dyrere slåing, men fortørker best og kommer best ut totaløkonomisk, sier NLR-rådgiver Jan Karstein Henriksen.

I 2019 og 2020 gjennomførte NLR Agder flere forsøk med ulike typer slåmaskiner for å måle hvor raskt graset fortørker, og for å beregne totaløkonomi. Ifølge Henriksen er slåmaskinen nøkkelen til suksess eller fiasko i slåtten.

– Resultatene fra fjorårets forsøk bekrefter det vi har funnet i flere års prøvetakinger, analyser og økonomiberegninger. Breispredermaskin uten stengelbehandler som breisprer godt, ga bedre økonomisk resultat enn maskiner med stengelbehandler som strenglegger graset eller som breisprer dårlig. Men best totaløkonomisk resultat fikk vi med breispredermaskiner med stengelbehandler som breisprer godt, sier Henriksen.

Tørking i streng

Stubbehøyden bør være mellom åtte og ti centimeter.

– Tidligere forsøk viser at lavere stubbehøyde, gir dårligere fortørking og fare for at vendere, river og pickuper drar husdyrgjødselrester eller jord inn i fôret. Dette kan resultere i feilgjæring, lav fôrverdi og dårlig fôropptak, sier Henriksen.

Han påpeker at tørking i streng gir seinere og mer ujevn fortørking, enn om graset ligger breispredt. Forsøk viser at hver økning i fortørking med én prosentenhet i området 25–35 prosent tørrstoff i graset, gir mer pakkevillig gras og cirka fem FEm mer i hver rundballe.

– Mer i hver balle gir færre rundballer totalt og dermed mindre kostnader til pressing, plast, ensileringsmiddel, handterings- og hjemtransportkostnader, sier Henriksen.

RESULTATET: – Breispredermaskin uten stengelbehandler som breisprer godt, ga bedre økonomisk resultat enn maskiner med stengelbehandler som strenglegger graset eller som breisprer dårlig, sier Jan Karstein Henriksen, grovfôrrådgiver i NLR Agder. Foto: NLR
RESULTATET: – Breispredermaskin uten stengelbehandler som breisprer godt, ga bedre økonomisk resultat enn maskiner med stengelbehandler som strenglegger graset eller som breisprer dårlig, sier Jan Karstein Henriksen, grovfôrrådgiver i NLR Agder. Foto: NLR

Breispredning best

Breispredd gras tørker fortere, men må sammenrakes, og dette gir ekstra kostnader og ekstraarbeid. Men sammenrakte, store strenger gir mer effektiv opplukking, og presse- og lessekapasiteten øker per time.

– Våre totaløkonomiberegninger viser at breispredning med en maskin som gir god fortørking, og etterfølgende raking, er mer lønnsomt enn strenglagt gras, fordi totaløkonomisk effekt av økt fortørking, er større enn sammenrakingskostnadene.

Annonse

NLR Agder har testet to ulike slåmaskiner med stengelbehandler, og disse ble prøvd både ved strenglagt og breispredt gras. Disse ble sammenlignet med Kverneland sin breispredermaskin uten stengelbehandler.

– Denne maskinen regnes som en av de beste slåmaskinene uten stengelbehandler, og legger graset brukbart tilvaset og med god breispredning, sier Henriksen.

Stengelbehandler

I alle forsøkene ble det tatt ut representative prøver flere ganger underveis i tørkeprosessen for å undersøke tørkefart. Om høsten ble det tatt skikkelige fôrprøver, og ballene ble veid.

– Ved tørking i streng må slåmaskinen ha stengelbehandler for at graset skal ligge tilvaset nok til å få brukbar tørk.

FORTØRKE: – Best fortørking ble oppnådd med breispredermaskinene med crimper, sier NLR-rådgiver Jan Karstein Henriksen. På bildet er det en Kverneland med crimper breispredning. Foto: NLR
FORTØRKE: – Best fortørking ble oppnådd med breispredermaskinene med crimper, sier NLR-rådgiver Jan Karstein Henriksen. På bildet er det en Kverneland med crimper breispredning. Foto: NLR

Sprer graset tilvaset

Internasjonale og norske forsøk viser at med samme «tilvasingsgrad» og breispredning, tørker gras med og uten stengelbehandler ganske likt selve slåttedagen, fram til graset har cirka 28 prosent tørrstoff.

– Ved tørking til over dette tørrstoffinnholdet, og ved videre tørking dagen etter slåing, vil stengelbehandlet gras tørke raskere. Det er stor forskjell på slåmaskiner. Noen slåmaskiner uten stengelbehandler legger graset flatt og er mindre eksponert for tørking, andre sprer det tilvaset. Det er også stor forskjell på strengejevnhet og hvor mye av totalarealet som brukes til fortørking. En del breisprederslåmaskiner med stengelbehandler sprer graset dårlig og legger graset nærmest som en litt utvidet streng, som er tykkest på midten, forklarer Henriksen.

Kverneland og Kuhn

Slåmaskinene som ble testet i forsøkene, var Kverneland 4232 uten crimper (uten stengelbehandler) med breispredning, Kverneland 4232 CT med crimper og Kuhn FC 3160 med crimper. Begge de sistnevnte ble prøvd både ved strenglagt og breispredt gras.

– Best fortørking ble oppnådd med breispredermaskinene med crimper, som begge la graset jevnt i 92–97 prosent av totalslåttebredden. Både Kverneland og Kuhn breispredermaskiner med crimper fortørket graset til 34–35 prosent tørrstoff. Første dagen hadde breisprederslåmaskin uten crimper raskere tørkefart enn strengleggingsmaskiner med crimper, men tørket dårligere enn strenglagt gras neste dag. Breispredermaskin uten crimper ga cirka fem prosentenheter lavere tørrstoffinnhold i ballene, enn breispredermaskiner med crimper, forteller Henriksen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Urban bonde med utfordrende naboer