Brødrene vil drive sammen

I familien Kirkeby Huseby jobber både mor, far og begge de to eldste sønnene fulltid på gården. Selv om foreldrene fortsatt er i begynnelsen av 50-årene har de lagt en plan for generasjonsskifte.

Kristian og Knut Arne Kirkeby Huseby på tunet på Kjølstad gård. Foto: Knut Houge
Kristian og Knut Arne Kirkeby Huseby på tunet på Kjølstad gård. Foto: Knut Houge

Neste artikkel

Felleskjøpet arrangerer digital markvandring